Бібліографічний список навчально-методичних праць науково-педагогічного персоналу кафедри екології та ботаніки

1. Кирильчук К.С., Баштовий М.Г.
Екологія біологічних систем. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять для студентів 2 курсу напряму 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». ОКР «Бакалавр». – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2015. – 156 с.
2. Бондарєва Л.М.
Фітоценологія. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів 6 курсу спеціальності 8.09010303 «Садово-паркове господарство» денної форми навчання. ОКР «Магістр». – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2015. – 117 с.
3. Скляр Ю.Л.
Заповідна справа. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 3 курсу напряму підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». ОКР «Бакалавр», денної форми навчання. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2016. – 52 с.
4. Скляр В.Г.
Моделювання і прогнозування стану довкілля: методичні вказівки до виконання курсової роботи. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2016. – 17
5. Скляр Ю.Л.
Заповідна справа. Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять студентів 3 курсу напряму підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». ОКР «Бакалавр», денної форми навчання. – Суми, 2016. – 94 с.
6. Онопрієнко В.П.
Екологічна безпека. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами напряму підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». ОКР «Бакалавр», денної форми навчання. – Суми:, 2016. – 74 с.
7. Бондарєва Л.М.
Ботаніка. Навчальний посібник: конспект лекцій. Для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання. Напрям: 6.090101 «Агрономія», 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство», 6.010905 «Захист рослин» ОКР «Бакалавр». – Суми, 2016. – 68 с.
8. Бондарєва Л.М.
Ботаніка. Навчальний посібник для організації самостійної роботи. Для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання. Напрям: 6.090101 «Агрономія», 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство», 6.010905 «Захист рослин» ОКР «Бакалавр». – Суми, 2016. – 30 с.
9. Кирильчук К.С.
Моніторинг навколишнього середовища. Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних занять. Ч.1. Для студентів факультету агротехнологій та природокористування, 3 курсу, денної форми навчання. Напрям підготовки: 6.130106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної форми навчання. ОКР «Бакалавр». – Суми, 2016. – 120 с.
10. Кирильчук К.С.
Моніторинг навколишнього середовища. Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних занять. Ч.2. Для студентів факультету агротехнологій та природокористування, 3 курсу, денної форми навчання. Напрям підготовки: 6.130106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокоричтування» денної форми навчання. ОКР «Бакалавр». – Суми, 2016. – 133 с.
11. Кирильчук К.С.
Моніторинг навколишнього середовища. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи. Для студентів факультету агротехнологій та природокористування, 3 курсу, денної форми навчання. Напрям підготовки: 6.130106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної форми навчання. ОКР «Бакалавр». – Суми, 2016. – 23 с.
12. Тихонова О.М.
Агроекологія. Конспект лекцій для студентів 3 курсу факультету агротехнологій та природокористування
напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». ОКР «бакалавр» денної форми навчання. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2016. – 175 с.
13. Тихонова О.М.
Агроекологія. Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів 3 курсу факультету агротехнологій та природокористування, напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». ОКР «бакалавр» денної форми навчання. – Суми, 2016. – 129 с.
14. Клименко Г.О.
Нормування антропогенного навантаження. Конспект лекцій. – Суми: СНАУ, 2015. – 78с.
15. Клименко Г.О.
Нормування антропогенного навантаження. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять для студентів 3 курсу факультету агротехнологій та природокористування, напрям підготовки: 6.130106 «Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», денної форми навчання – Суми, 2016. – 97 с.
16. Клименко Г.О.
Нормування антропогенного навантаження. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 3 курсу факультету агротехнологій та природокористування, напрям підготовки: 6.130106 «Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», денної форми навчання – Суми, 2016.– 63 с.
17. Скляр Ю.Л.
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукової та природоохоронної діяльності», для студентів 4 курсу, напрям підготовки «6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форми навчання. ОС «Бакалавр». – Суми, 2016. – 50 с.
18. Скляр В.Г., Клименко Г.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкілля», для студентів 4 курсу, напрям підготовки «6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форми навчання. ОС «Бакалавр». – Суми, 2016. – 68 с.
19. Скляр В.Г., Клименко Г.О.
Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкілля», для студентів 4 курсу, напрям підготовки «6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форми навчання. ОС «Бакалавр». – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2016. – 77 с.
20. Скляр В.Г., Клименко Г.О.
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкілля», для студентів 4 курсу, напрям підготовки «6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форми навчання. ОС «Бакалавр». – Суми, 2016. – 37 с.
21. Скляр В.Г.
Конспект лекцій з дисципліни «Раціональне використання та охорона ландшафтів», для студентів 1 курсу, спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форми навчання. ОС «Магістр». – Суми, 2016. – 37 с.
22. Скляр В.Г.
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Раціональне використання та охорона ландшафтів», для студентів 1 курсу, спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форми навчання. ОС «Магістр». – Суми, 2016. – 24 с.
23. Скляр В.Г., Клименко Г.О.
Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Математичне моделювання біологічних систем садово-паркових об’єктів», для студентів 1 курсу, спеціальність «Садово-паркове господарство» денної та заочної форми навчання. ОС «Магістр». – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2016. – 77 с.
24. Скляр В.Г., Клименко Г.О.
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Математичне моделювання біологічних систем садово-паркових об’єктів», для студентів 1 курсу, спеціальність «Садово-паркове господарство» денної та заочної форми навчання. ОС «Магістр». – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2016. – 37 с.
25. Скляр В.Г., Клименко Г.О.
Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні технології в екології» для студентів 1м курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності 101 «Екологія». ОС Магістр. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2016. – 24 с.
26. Скляр В.Г., Тихонова О.М.
Екологічна фізіологія рослин. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних робіт, для студентів спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання. ОС «Бакалавр». – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2017. – 44 с.
27. Скляр В.Г.
Екологічна фізіологія рослин. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи, для студентів 2 курсу спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання. ОС «Бакалавр». – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2017. – 53 с.
28. Клименко Г.О.
Соціальна екологія. Конспект лекцій для студентів 2 курсу спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання. ОС «Бакалавр». – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2017. – 86 с.
29. Онопрієнко В.П., Скляр В.Г., Коровякова Т.О.
Вступ до фаху. Методичні вказівки для проведення практичних робіт для студентів спеціальності 101 «Екологія» денної форми навчання. ОС «Бакалавр».–Суми: Сумський національний аграрний університет, 2017.–114 с.
30. Скляр В.Г., Клименко Г.О.
Біометрія. Методичні вказівки для виконання індивідуального розрахункового завдання для студентів 2 курсу спеціальності 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство» денної та заочної форм навчання. ОС «Бакалавр». – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2017. – 45 с.
31. Скляр В.Г., Коваленко І.М., Масик І.М., Клименко Г.О., Кирильчук К.С., Скляр Ю.Л., Тихонова О.М.
Програма виробничої практики і методичні вказівки до написання звіту та ведення щоденника студентами факультету агротехнологій та природокористування (спеціальність: 101 «Екологія»). ОС «Магістр». – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2017. – 49 с.
32. Тихонова О.М. Агроекологія. Конспект лекцій. Для студентів факультету агротехнологій та природокористування, спеціальності 101 – Екологія денної та заочної форм навчання. Освітній ступень «Бакалавр». – Суми: СНАУ, 2019. – 133 с.
33. Тихонова О.М. Екологічний захист агроекосистем. Конспект лекцій. Для студентів 4 курсу факультету агротехнологій та природокористування, спец. 101 – Екологія ОС «Бакалавр», денної та заочної форм навчання – Суми: СНАУ, 2019. – 45 с.