26 лютого 2020 року на кафедрі садово-паркового та лісового господарства Сумського національного аграрного університету відбулася гостьова лекція на тему: «Історія лісової сертифікації за схемою FSC та її сучасний розвиток».
Лектор – Голуб Михайло Григорович, експерт НТ «Товариства лісової сертифікації в Україні» Національного представництва FSC в Україні.
Лекцію відвідали викладачі вище зазначеної кафедри та студенти 2-4 курсів ОС «Бакалавр» та 1 курсу ОС «Магістр» зі спеціальності 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство».
Відкриття лекції відбулося із представлення лектора завідувачем кафедри садово-паркового та лісового господарства, доцентом Мельник Тетяною Іванівною.
Лектором були висвітлені передумови появи та історію становлення лісової сертифікації як міжнародного інструменту збереження лісів на планеті та запровадження сталого розвитку лісового господарства.
Було надано характеристику існуючих схем добровільної лісової сертифікації.
Значну увагу приділено Лісовій опікунській раді (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, FSC®) – міжнародній, неурядовій, некомерційній організації, створеній торгівельними мережами з США і Європи у 1993 році з метою просування екологічно відповідального, соціально вигідного та економічно життєздатного управління лісами в світі.
Розглянуто схему функціонування лісової сертифікації FSC, організаційну структуру FSC, нормативну базу FSC, етапи проведення лісової сертифікації, різні види FSC сертифікатів (FM; FM/CoC; СoC; CW/FM; CW).
Лектор детально пояснив сутність принципів та критеріїв FSC, звернув увагу присутніх на те, що з 30 березня 2020 року набуває чинності FSC національний стандарт системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019.
Під час лекції-бесіди Голубом М.Г. підкреслено, що праця у сфері лісової сертифікації надає необмежені можливості щодо самореалізації. За інформацією з питань, які стосуються функціонування добровільної лісової сертифікації за схемою FSC в Україні, можна звертатися до Національного представництва FSC в Україні,
до інформаційних ресурсів (https://ua.fsc.org, https://info.fsc.org).
Лекція викликала інтерес у слухачів, лектору було задано ряд запитань, між слухачами та лектором виникла дискусія.
Інформацію підготовлено доцентом Кременецька Є.О.