Коваленко Ігор Миколайович

Доктор біологічних наук, професор кафедри екології та ботаніки
E-mail: kovalenko_977@ukr.net
Researcher ID: V-1532-2018
ORСID: https://orcid.org/0000-0003-4957-2352
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=bqHJo9kAAAAJ&hl=uk
CV

Народився 29 серпня 1977 року в м. Лебедин Сумської області.
1994-1999 – навчання на агрономічному факультеті Сумського сільськогосподарського інституту (зараз Сумський національний аграрний університет), спеціальність «Агрономія», диплом спеціаліста з відзнакою
2017-2018 – навчання в магістратурі на факультеті агротехнологій та природокористування Сумського національного аграрного університету, спеціальність «Екологія».
2017-2018 – навчання в магістратурі на факультеті агротехнологій та природокористування Сумського національного аграрного університету, спеціальність «Лісове господарство».
1999-2003 – навчання в аспірантурі Сумського сільськогосподарського інституту (зараз Сумський національний аграрний університет), спеціальність03.00.06 – «Ботаніка».
04.1999 - 11.1999 – працював агрономом-насіннєводом у навчально-дослідному господарстві СДАУ Сумського району Сумської області;
2000-2017 – працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, кафедри ботаніки та фізіології с.-г. рослин (нині екології та ботаніки).
2007-теперішній час – декан факультету агротехнологій та природокористування Сумського національного аграрного університету.
04.2017-08.2017 – працював професором кафедри садово-паркового та лісового господарства.
З 09.2017 і по теперішній час – професор кафедри екології та ботанікиСумського національного аграрного університету.
2003 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.06 – «Ботаніка» на тему «Структура популяцій основних домінантів трав'яно-чагарничкового ярусу лісових масивах Деснянсько-Старогутського національного парку».
2017 – отримав вчене звання доцента кафедри ботаніки та фізіології с.-г. рослин (нині екології та ботаніки) Сумського НАУ.
2016 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – «Екологія» на тему «Еколого-біологічні властивості трав’яно-чагарничкового покриву лісових екосистем Північного Сходу України».
2017 – отримав вчене звання професора кафедри садово-паркового та лісового господарства Сумського НАУ.

Основні навчальні дисципліни: «Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення», «Урбоекологія та фітомеліорація», «Ботаніка».

Напрям наукових досліджень:
«Моніторинг біорізноманіття, стану та динаміки популяцій рослин в екосистемах Північного Сходу України як складових стійкості рослинного покриву» (номер держреєстрації 0110U007592);
«Стан і динаміка фітопопуляцій в екосистемах Північного Сходу України за умов різного ступеня та характеру антропогенного впливу» (номер державної реєстрації: 0115U007150).

Грантова, дербюджетна та госпдоговірна тематика:
Науковий керівник міждисциплінарного проекту за темою «Біолого-екологічні особливості вирощування Ginkgobiloba L., як органічної сировини, у фармацевтичних цілях шляхом створення плантацій в умовах Північно-східного Лісостепу України» (2017/2020).
Науковий керівник за темою «Поліпшення навичок з лабораторної практики у фахівців агропродовольчого сектору Східної Європи / Ag-Lab 586383-EPP-1-2017-SI-EPPKA2-CBHE-JP ERASMUS + KA2» (2017/2020).

Підвищення кваліфікації (стажування):
Участь у роботі міжнародної експертної групи щодо внесення змін у навчальні плани підготовки студентів аграрних спеціальностей рівня бакалавр у рамках реалізації проекту Erasmus+ Від теоретично-орієнтованого до практичного навчання у аграрній сфері/ TOPAS 585603-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2020 рр.);
Робота у складі міжнародної експертної групи щодо впровадження нової спеціальності Лабораторна справа у агрономії у рамках реалізації проекту “Поліпшення навичок спеціалістів з лабораторної практики у фахівців агро-продовольчого сектору Східної Європи» (Ag-Lab) 586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2020 рр.);
Стажування за програмою «Від теоретично орієнтованого до практичного навчання в аграрній сфері Topas 585603-EPP-1-2017-DE-EPPKF2-CBHE-JP ERASMUS + KA2» (2017/2020);
Стажування за програмою«Програма академічної мобільності «Еразмус+ КА1» у рамках партнерської Еразмус угоди між університетом прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина) та СНАУ» (2017/2020) (11-18.11.2017, Трієсдорф; 13.03.2019, Київ, Україна; 15-16.04.2019, Франція);
Стажування за програмою «Розвиток сталого сільського господарства – 360° оцінка фермерського господарства та розробка спільної стратегії розвитку» ТОВ Nestle та Швейцарське бюро співробітництва в Україні (2017/2018);
Стажування за програмою «Європейські освітні програми для України та можливості співпраці з представництвом ЄС» (Представництво Європейського Союзу в Україні,14 березня 2019 року).
Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Вісник СНАУ. (Серія агрономія та біологія)»
Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник аграрної науки Причорномор’я» (Миколаївський національний аграрний університет)

Інша інформація:
Нагороджений знаком "Петро Могила" (№ 1109);
Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (№ 125343);
Нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України (№ 27226).