Бутенко Андрій Олександрович

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

E-mail: andb201727@ukr.net
Researcher ID: U-7850-2018
ORСID: https://orcid.org/0000-0001-5431-3481
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=OEyC03AAAAAJ
CV

Народився 2 лютого 1977 року в селі Постольне Сумського району Сумської області.
1994-1999 - навчання у Сумському державному аграрному університеті на агрономічному факультеті. Отримав диплом вченого агронома за спеціальністю "Агромія".
1999-2000 - працював на посаді головного агронома ДСП "Родючість" с. Склярів-ка Сумського району Сумської області.
2000-2003 - навчався в аспірантурі Сумського національного аграрного університету з відривом від виробництва за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.
2005 - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво на тему «Сортові особливості формування урожаю соняшнику в умовах Північно-східного лісостепу України».
2007 - присвоєно вчене звання доцента кафедри рослинництва.
З 2001 року – працював на посадах асистента, старшого викладача.
З 2005 року і дотепер працюю на посаді доцента кафедри рослинництва.
З травня 2005 року за сумісництвом заступник декана агрономічного факультету.

Основні навчальні дисципліни: «Кормовиробництво та луківництво» «Рослинництво з основами кормовиробництва», «Агротехнології створення та використання кормових угідь».

Напрям наукових досліджень:
«Удосконалення елементів технології вирощування однорічних кормових культур, що сприяють підвищенню продуктивностіта якості корму в умовах Північно-східного Лісостепу України» (номер держ. реєстрації 0115U001336)..

Підвищення кваліфікації (стажування):
Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 178524. Тема: «Упровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни». 12.06.2015 р.