Бутенко Андрій Олександрович

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

E-mail: andb201727@ukr.net
Researcher ID: U-7850-2018
ORСID: https://orcid.org/0000-0001-5431-3481
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=OEyC03AAAAAJ
CV

Народився 2 лютого 1977 року в селі Постольне Сумського району Сумської області.
1994-1999 - навчання у Сумському державному аграрному університеті на агрономічному факультеті. Отримав диплом вченого агронома за спеціальністю "Агромія".
1999-2000 - працював на посаді головного агронома ДСП "Родючість" с. Склярів-ка Сумського району Сумської області.
2000-2003 - навчався в аспірантурі Сумського національного аграрного університету з відривом від виробництва за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.
2005 - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво на тему «Сортові особливості формування урожаю соняшнику в умовах Північно-східного лісостепу України».
2007 - присвоєно вчене звання доцента кафедри рослинництва.
З 2001 року – працював на посадах асистента, старшого викладача.
З 2005 року і дотепер працюю на посаді доцента кафедри рослинництва.
З травня 2005 року за сумісництвом заступник декана агрономічного факультету.
Основні навчальні дисципліни: «Кормовиробництво та луківництво» «Рослинництво з основами кормовиробництва», «Агротехнології створення та використання кормових угідь».
Напрям наукових досліджень:
«Удосконалення елементів технології вирощування однорічних кормових культур, що сприяють підвищенню продуктивностіта якості корму в умовах Північно-східного Лісостепу України» (номер держ. реєстрації 0115U001336)..
Підвищення кваліфікації (стажування):
СС 00493706/010227-19 (02.10.2019 р.), ННІ неперервної освіти і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Міжнародне стажування:
Підвищення кваліфікації лабораторна практика для спеціалістів з агропродовольчої продукції у Східній Європі (Ag-Lab) в рамках проекту «Еразмус + Розбудова потенціалу» KA2 № 586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2978 / 001- 001). Тбілісі, штат Джорджія, 23-26 жовтня 2019 року. Кавказький міжнародний університет (CIU), Лабораторія Міністерства Сільського господарство Грузії (LMA) та Тбіліський державний університет (TSU).

Наукове консультування:

Науково-дослідні роботи:
НДР "Біологізація вирощування пшениці озимої і ячменю ярого в умовах ФГ "Зернова долина" Сумського району"

Основні наукові публікації за останні роки:

 1. Бутенко А. О. Вплив системи удобрення та ефективність регулятора росту на продуктивність гречки в умовах північно-східного лісостепу України / М. В. Радченко, А. О. Бутенко, З. І. Глупак // Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 2018. С. 89-94. DOI: http://dx.doi.org/10.15421/2018_314 (Web of Science (Emerging Sources Citation Index).
 2. Didur, V. I. Tsyhanskyi, O. I. Tsyhanska, L. V. Malynka, A. O. Butenko, Masik I. M., T. I. Klochkova. Effect of the cultivation technology elements on the activation of plant microbe symbiosis and the nitrogen transformation processes in alfalfa agrocoenoses. 2227-9555 e-ISSN 2226-3063 ISSN Modern Phytomorphology 13: 30–34, 2019. https://doi.org/10.5281/zenodo.20190107. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index).
 1. Didur I.M., Tsyhanskyi V.I., Tsyhanska O.I., Malynka L.V., Butenko, A.O., Klochkova, T.I. The effect of fertilizer system on soybean productivity in the conditions of right bank forest-steppe. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 76-80. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index).
 1. Butenko A.O., Sobko M.G., Ilchenko V.O., Radchenko M.V., Hlupak Z.I., Danylchenko L.M., Tykhonova O.M. Agrobiological and ecological bases of productivity increase and genetic potential implementation of new buckwheat cultivars in the conditions of the Northeastern Forest-Steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 162-168. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index).
 1. O.M. Kolisnyk, A.O. Butenko, L.V. Malynka, I.M. Masik, V.I. Onychko, T.O. Onychko, L.V. Kriuchko, O.M. Kobzhev. Adaptive properties of maize forms for improvement in the ecological status of fields. Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(2), 33-37. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index).
 1. L.O. Boginska, A.V. Tolbatov, O.B. Viunenko, S.V. Tolbatov, V.A. Tolbatov, A.O. Butenko, G.A. Davydenko, L.V. Kriuchko. Organizational and technical aspects of introduction of innovations of organic agriculture and rational land use of the agrarian enterprises. Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(2), 110-118. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index).
 1. U.M. Karbivska, A.O. Butenko, V.I. Onychko, I.M. Masyk, Z.I. Hlupak, O.M. Danylchenko, T.I. Klochkova, O.L. Ihnatieva. Effect of the cultivation of legumes on the dynamics of sod-podzolic soil fertility rate. Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(3), 8-12. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index). DOI: 10.15421 / 2019_702.
 1. D.V. Litvinov, A.O. Butenko, V.I. Onychko, T.O. Onychko, L.V. Malynka, I.M. Masyk, L.M. Bondarieva, O.L. Ihnatieva. Parameters of biological circulation of phytomass and nutritional elements in crop rotations. Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(3), 92-98. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index). DOI: 10.15421 / 2019_714
 1. O.Yu. Karpenko, V.M. Rozhko, A.O. Butenko, I.M. Masyk, L.V. Malynka, I.M. Didur, I.V. Vereshchahin, A.S. Chyrva, S.I. Berdin. Post-harvest siderates impact on the weed littering of Maize. Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(3), 300-303. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index). DOI: 10.15421 / 2019_745.
 1. U. М. Karbivska, A. O. Butenko, I. M. Masyk, N. S. Kozhushko, V. I. Dubovyk, L. V. Kriuchko, V. P. Onopriienko, I. M. Onopriienko, L. M. Khomenko. Influence of Agrotechnical Measures on the Quality of Feed of Legume-Grass Mixtures. Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(4), 547-551. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index). DOI: 10.15421 / 2019_788.
 1. Kokovikhin S.V., Kovalenko V.P., Slepchenko A.A., Tonkha O.L., Kovalenko N.O., Butenko A.O., Ushkarenko V.O. Regularities of sowing alfalfa productivity formation while using different types of nitrogen fertilizers in cultivation technology. Modern Phytomorphology 14: 35–39, 2020. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index). org/10.5281/zenodo.200109.
 2. Kolisnyk O.M., Kolisnyk O.O., Vatamaniuk O.V., Butenko A.O., Onychko V.I., Onychko T.O., Dubovyk V.I., Radchenko M.V., Ihnatieva O.L., Cherkasova T.A. Analysis of strategies for combining productivity with disease and pest resistance in the genotype of base breeding lines of maize in the system of diallele crosses. Modern Phytomorphology 14: 49–55, 2020. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index). doi.org/10.5281/zenodo.190107.
 3. Данильченко О. М., Коваленко І. М., Бутенко А. О. Продуктивність чини при внесенні різних доз мінеральних добрив та інокуляції в умовах північно-східного Лісостепу України / О. М. Данильченко, І. М. Коваленко, А. О. Бутенко // Наукові горизонти, № 2 (65). – Житомир. – 2018. – С. 30–35.
 4. Бутенко А. О., Данильченко О. М., Літвін А. О. Оцінка продуктивності однорічних кормо сумішок в умовах північно-східного Лісостепу України (ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»).
 5. Коваленко І. М., Бутенко А. О., Собко М. Г. Формування продуктивністі еспарцету піщаного під впливом способів та глибини основного обробітку грунту / Коваленко І. М., Бутенко А. О., М. Г. Собко // Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки, № 99. – Херсон. – 2018. – С. 60-67

Участь у міжнародних закордонних конференціях з сертифікатом:

 1. Бутенко А.О., Глупак З.І., Радченко М.В. Вплив системи удобрення та регулятора росту на продуктивність гречки в умовах північно-східного лісостепу України. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток природничих наук: проблеми та рішення" – м. Брно, Чеська Республіка, 27-28 квітня 2018 р. – С. 9-12.
 2. Бутенко А.О. Особливості догляду за посівами багаторічних трав / А. О. Бутенко К. В. Цигельник, А. М. Максименко // Матеріали міжнародної мультидисциплінарної конференції «Наука і техніка сьогодення: пріоритетні напрямки розвитку України та Польщі» – м. Воломін, Польща, 19-20 жовтня 2018 р. – С. 85-88.
 3. Бутенко А.О. Високопоживні багатокомпонентні однорічні травосумішки / А.О. Бутенко, В.А. Харченко, О.В. Мартиненко // Матріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку природничих наук у країнах ЄС та в Україні» - Влоцлавек, Республіка Польща, 21–22 грудня 2018 року – С. 6-9.
 4. Butenko Andrii. Manifestation of the genetic potential of new varieties of buckwheat in the conditions of the north-eastern forest-steppe of Ukraine / A. Butenko, A. Gudkova // International Scientific Conference Scientific Development of New Eastern Europe: Conference Proceedings, Part II, April 6th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. – Р. 65-68. ISBN: 978-9934-571-89-3. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-89-3_93.
 5. Бутенко А.О. Параметри біологічного колообігу фітомаси і елементів живлення у сівозмінах / А.О. Бутенко, В.А. Харченко, О.В. Мартиненко, Ю.Б. Резвушкін // International scientific and practical conference "National sciences: history, the present time, the future, EU experience" Wloclawek, Republic of Poland, September 27-28, 2019. Wloclawek: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2019. – С. 7-11.
 6. Butenko Andrii. Agrobiological and ecological bases of productivity increase and genetic potential implementation of new buckwheat cultivars in the conditions of the northeastern Forest-Steppe of Ukraine / A. Butenko, O. Tykhonova // International Scientific Conference Relevant Issues of the Development of Science in Central and Eastern European Countries: Conference Proceedings, September 27th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. – Р. 7-10. ISBN: 978-9934-588-11-2
  DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-11-2
 7. Бутенко А.О., Пожар В.Ф., Цигельник К.В., Максименко А.М. Вплив агротехнічних заходів на якість корму бобово-злакових травосумішок. International scientific and practical conference «Topical issues of methods of teaching natural sciences» : conference proceedings, December 27–28, 2019. Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing», p. 11-15. ISBN 978-9934-588-24-2
 8. Бутенко А.О., Савченко А.А., Дядечко А.В., Костюк В.В. Вплив вирощування бобових трав на родючість дерново-підзолистого грунту. International scientific and practical conference «Topical issues of methods of teaching natural sciences»: conference proceedings, December 27–28, 2019. Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing», p. 15-19. ISBN 978-9934-588-24-2
 9. Бутенко А.О., Данильченко О.М., Пожар В.Ф. Якість корму бобово-злакових травосумішок в залежності від агротехнічних заходів. Modern scientific challenges and trends. Warsaw on 20th February, p. 18-22. ISBN 978-83-949403-3-1
 10. Бутенко А.О., Грибуля Є.В. Наукові підходи до визначення сортового складу сої. International scientific-practical conference “Theoretical foundations of modern science and practice”, 06-07 April 2020, Melbourne, Аustralia.
 11. Бутенко А.О., Протовень В.В. Вплив норми висіву на продуктивність гречки в умовах Північно-східного Лісостепу України. The 1st International scientific and practical conference “Innovative development of science and education” Athens, Greece 29-31 March 2020. ISGT Publishing House, Athens, Greece. р. 19-25. ISBN 978-618-04-3761-4
 12. Колісник О.М., Бутенко А.О., Оничко В.І., Оничко Т.О., Пишна Ю.Р. Успадкування урожайності та стійкості до патогенів у самозапилених ліній та гібридів кукурудзи. The 7th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (March 4-6, 2020). Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. p. 572-580. ISBN 978-92-9472-193-8
 13. Бутенко А.О., Ільченко В.О., Давиденко Г.А. Переваги вирощування сумішок однорічних кормових культур. The X th International scientific and practical conference «modern approaches to the introduction of science into practice» (March 30-31, 2020). San Francisco, USA 2020. p. 515-519. ISBN 978-1-64871-895-3
 14. Бутенко А.О., Собко М.Г., Терьохіна Н.О., Бутенко Є.Ю. Впровадження раціональної системи сівозмін в умовах Північно-східного Лісостепу України. Les tendances actuelles de la mondialisation de la science mondiale: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matйriaux de la confйrence scientifique et pratique internationale (Vol. 1), 3 avril, 2020. Monaco, Principautй de Monaco: Plateforme scientifique europйenne. 54-59. ISBN 978-2-7028-6782-2. DOI 10.36074/03.04.2020.v1