Світова спільнота провідних експертів і фахівців у сфері освіти та інформаційних технологій визнає, що за online освітою майбутнє. Отже, на факультеті агротехнологій та природокористування підтримується курс на дистанційне online-навчання, в межах якого доцентом кафедри екології та ботаніки Бондарєвою Людмилою Миколаївною були проведені online-лекції з БОТАНІКИ та БІОЛОГІЇ на базі платформи ZOOM, а також сформований простий алгоритм дистанційного навчання із 4-х кроків із застосуванням сучасних інтерактивних технологій.

В віртуальній лекційні залі були присутні студенти 1 курсу агрономічних та екологічних спеціальностей, які активно приймали участь у підведенні підсумків лекції, закріпленні вивченого матеріалу.

В подальшому перевірити здобуті знання студенти мають змогу за допомогою різноманітних інтерактивних проміжних тестувань, наприклад у KAHOOT, підсумкових завдань у GOOGLE CLASSROOM та фінального тестування у MOODLE.