23 грудня відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція “Родючість ґрунтів України: стан, тенденції і прогноз”

23 грудня 2021 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Родючість ґрунтів України: стан, тенденції і прогноз».

Місце проведення конференції:
ZOOM

До друку приймаються тези виступу (електронний та паперовий варіанти).

Подання тексту тез до 14 грудня 2020 року.

Матеріали конференції будуть опубліковані у спеціальному випуску збірника наукових праць «Охорона ґрунтів».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Мова — українська.

Обсяг — до 2 сторінок (4 тисячі знаків).

Текст виконується у редакторі Microsoft Word, шрифт гарнітури Times New Roman, розмір 14 друкарських пунктів, міжрядковий інтервал — 1,5, відступ на початку абзацу 1 сантиметр.

Матеріали можуть містити одну таблицю або рисунок, назви яких розміщують: над таблицею і під рисунком світлим шрифтом розміром 14 друкарських пунктів, міжрядковий інтервал — 1.

Наповнення таблиці виконується шрифтом розміром 12 друкарських пунктів, міжрядковий інтервал — 1.

Таблиці повинні бути виконані в Excel або Word без заливання; формули — у редакторі формул MS Equaition.

Рисунки, виконані у Word, повинні бути згруповані в один графічний об’єкт. Усі ілюстрації подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору.

Скорочення, умовні знаки, позначення, список посилань — відповідно до стандартів.

Для оригінала-макета використовується формат А4 з такими полями: верхнє та нижнє — 2 см, ліве — 2,5 см, праве — 1,5 сантиметра.

Порядок розміщення матеріалу:

перший рядок — вказати УДК і вирівняти за лівим краєм без відступу — прямий напівжирний шрифт;

наступний рядок по центру — назва тез ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ прямим напівжирним шрифтом;

наступний рядок — інформація про автора (авторів), а саме: ініціали та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, назва організації, в якій працює автор, електронна адреса (шрифт — курсив);

основний текст починається через один рядок після інформації про автора. Вирівнювання — по всій ширині.

Текст тез доповіді редагуванню не підлягає і є оригіналом. Відповідальність за їх зміст несе автор.

Матеріали, які не відповідатимуть вимогам, оргкомітет не прийматиме.

Збірник планується опублікувати після проведення конференції.

Подробиці за лінком: https://www.iogu.gov.ua/blog/pres-centr/anonsi/23-hrudnya-vidbudetsya-vseukrajinska-naukovo-praktychna-konferentsiya-rodyuchist-gruntiv-ukrajiny-stan-tendentsiji-i-prohnoz/

Натисніть тут, щоб швидко відповісти