Бердін Сергій Іванович

СЕРГІЙ БЕРДІН

Доцент кафедри селекції та насінництва ім. М. Д. Гончарова

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research IDV-8385-2018

ORCID https://orcid.org/0000-0002-2337-4107

CV

Scholar Google https://scholar.google.com.ua/citations?user=HaSOyQkAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Народився 25 травня 1963 року в м. Красноярську.

1980-1985 – навчання на агрономічному факультет Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського інституту  ім. В.В. Докучаєва, спеціальність "Агрономія"

1987-1989 – головним агрономом господарства в Конотопському районі Сумської області.

1990-1993 – навчання в аспірантурі Сумського СГІ

1998 – захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата  сільськогосподарських наук у спеціалізованій вченій раді при Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН (м. Харків) за спеціальністю  06.01.05 - селекція і насінництво

2001 – присвоєння вченого звання доцента кафедри селекції та насінництва.

1990 і по цей час - асистент, старший викладач, доцент  кафедри селекції та насінництва.

Основні навчальні дисципліни: «Практичне насінництво та сортовий контроль», «Інформаційні технології в агрономії», «Системи насінництво та розсадництва», «Спеціальне насінництво польових культур»

Напрям наукових досліджень: Розробка прийомів підвищення насіннєвої продуктивності зернових та зернобобових культур, ІТ супроводження агротехнологічних процесів, впровадження АРМ "Агроном" в виробництво, графічний аналіз.

Підвищення кваліфікації ( стажування):

30.05-12.06. 2017 - Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти "НПП аграрних вищих навчальних закладів з ви користуванням інформаційно-комунікативних технологій у навчальному закладі"

15.03-16.03 – Полтавська державна академія "Засоби сучасних online-технологій та інформаційних технологій в АПК".

Additional information