Бібліографічний список навчально-методичних праць науково-педагогічного персоналу кафедри захисту рослин ім. А.К. Мішньова

1.
Ємець О.М., Деменко В.М.
Загальна ентомологія. Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять. – Суми: СНАУ. – 2015. – 38 с.
2.
Власенко В.А., Деменко В.М., Слабко К.О.
Захист лікарських рослин від шкідників. Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних. – Суми: СНАУ. – 2015. – 77 с.
3.
Власенко В.А., Деменко В.М., Слабко К.О.
Захист полезахисних лісових смуг від шкідників. Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних робіт. – Суми: СНАУ. – 2015. – 62 с.
4.
Власенко В.А., Деменко В.М., Слабко К.О.
Основи біологічного захисту рослин від шкідників. Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних робіт. – Суми: СНАУ. – 2015. – 52 с.
5.
Власенко В.А., Деменко В.М., Осьмачко О.М.
Екологія комах. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт. – Суми: СНАУ. – 2015 р. – 64 с.
6.
Власенко В.А., Деменко В.М., Осьмачко О.М.
Знезараження об’єктів регулювання. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт. – Суми: СНАУ. – 2015 р. – 48 с.
7.
Власенко В.А., Деменко В.М., Осьмачко О.М., Бакуменко О.М.
Знезараження об’єктів регулювання. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 8.09010501 «Захист рослин. – Суми: СНАУ, 2015 р. – 8 с.
8.
Бурдуланюк А.О.
Рожкова Т.О., Татаринова В.І.
Ентомологічні методи експериментальних досліджень. Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять для студентів 6 курсу денної форми навчання зі спеціальності 8.09010501 “Захист рослин”. / Суми: СНАУ, 2015 рік, 46 ст., рекомендовано до видання вченою радою ф-ту агротехнологій та природокористування Протокол № 6 від 11 лютого 2015 р
9.
Татаринова В.І.,
Рожкова Т.О., Бурдуланюк А.О.
Хвороби лікарських рослин: Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять для студентів 4 курсу спеціальності 6.090105 – “Захист рослин”денної форми навчання / Суми: СНАУ, 2015 рік, 46 ст., рекомендовано до видання вченою радою ф-ту агротехнологій та природокористування Протокол № 6 від 11 лютого 2015 р
10.
Татаринова В.І.,
Рожкова Т.О., Бурдуланюк А.О.
Екологічна токсикологія: методичні вказівки до лабораторно-практичних занять для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»/ Суми: Снау, 2016 рік, 39 с.
11.
Рожкова Т.О., Татаринова В.І., Бурдуланюк А.О.
Прогноз розвитку хвороб сільськогосподарських культур. Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять для студентів 3 курсу денної форми навчання з напряму 6.090105 “Захист рослин” /Суми: СНАУ. – 2015. – 44 с. (Рекомендовано до видання вченою радою Факультету агротехнологій та природокористування СНАУ. Протокол № 6 від 11.02.2015 року).
12.
Рожкова Т.О., Татаринова В.І., Бурдуланюк А.О.
Загальна фітопатологія. Практикум щодо проведення лабораторних занять для студентів 3 курсу денної форми навчання з напряму 6.090105 “Захист рослин” /Суми: СНАУ. – 2015. – 139. Рекомендовано до видання вченою радою Факультету агротехнологій та природокористування СНАУ. Протокол № 4 від 12.10. 2015 року.
13.
Рожкова Т.О., Татаринова В.І., Бурдуланюк А.О.
Фітопатолгія. Робочий зошит для проведення лабораторних занять для студентів 3 курсу денної форми навчання з напряму 6.090101 “Агрономія” /Суми: СНАУ. − 2015. − 83 с. Рекомендовано до видання вченою радою Факультету агротехнологій та природокористування СНАУ. Протокол № 4 від 12.10. 2015 року.
14.
Ємець О.М., Деменко В.М.
Загальна ентомологія (систематика комах). Методичні вказівки до вивчення курсу, самостійної підготовки та виконання лабораторно-практичних робіт. Для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму “Захист рослин”. – Суми : Сумський національний аграрний університет, 2016. – 35 с.
15.
Власенко В.А., Данильченко О.М.
Технологія вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів 5 курсу спеціальність 8.09010501 – “Захист рослин” денної форми навчання, затверджені Вченою радою факультету агротехнологій та природокористування СНАУ. Протокол № 11 від 12 квітня 2016 р. / Власенко В.А., Данильченко О.М. – Суми: СНАУ. – 2016 р. – 72 с.
16.
Власенко В.А., Рожкова Т.О., Бакуменко О.М.
Епіфітотіологія. Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять для студентів 5 курсу спеціальність 8.09010501 – “Захист рослин” денної форми навчання, затверджені Вченою радою факультету агротехнологій та природокористування СНАУ. Протокол № 11 від 12 квітня 2016 р. / Власенко В.А., Рожкова Т.О., Бакуменко О.М. – Суми: СНАУ. – 2016 р. – 103 с.
17.
Деменко В. М., Власенко В. А., Ємець О. М., Осьмачко О.М.
Сільськогосподарська ентомологія. Практикум. / [Деменко В. М., Власенко В. А., Ємець О. М., Осьмачко О.М.], за ред. В. М. Деменка, затвердженого Вченою радою СНАУ. Протокол № 8 від 29 квітня 2016 р. – Суми, СНАУ, 2016. – 103 с.
18.
Храпійчук Н.М., Гадзало Я.М., Іващенко О.О., Шевченко О.О., Стрихар А.Є., Власенко В.А. т.ін.
Вирощування пшениці ярої в Лісостепу України. / Н.М. Храпійчук , Я.М. Гадзало, О.О. Іващенко, О.О. Шевченко, А.Є. Стрихар, В.А. Власенко т.ін. // Методичні рекомендації Мін. аграр. політики та прод. України; НААНУ; Мирон. ін.-т пшениці; ГУ агропром. розвитку Київ. обл. – Миронівка, 2016. – 37 с.
19.
Ємець О.М.
Деменко В.М.
Загальна ентомологія (систематика комах). Методичні вказівки до вивчення курсу, самостійної підготовки та виконання лабораторно-практичних робіт. Суми: СНАУ. – 2016 р. – 64 с.
20.
Ємець О.М.
Агрозоологія. Методичні вказівки та дидактичний матеріал до самостійної роботи» Для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 202 “Захист і карантин рослин рослин”. – Суми : Сумський національний аграрний університет, 2016. – 34 с.
21.
Рожкова Т.О., Татаринова В.І., Бурдуланюк А.О.
Імунітет рослин. Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять та самостійної роботи для студентів 4 курсу денної форми навчання з напряму202 “Захист і карантин рослин” /Суми: СНАУ. – 2017. – 36 с. Рекомендовано до видання вченою радою Факультету агротехнологій та природокористування СНАУ. Протокол № 10 від 17.05. 2017 року.
22.
Бурдуланюк А.О.
Рожкова Т.О., Татаринова В.І.
Біологічний захист сільськогосподарських культур від бур»янів. Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять та самостійної роботи для студентів 4 курсу денної форми навчання з напряму 202 “Захист і карантин рослин” /Суми: СНАУ. – 2017. – 42 с.
Рекомендовано до видання вченою радою Факультету агротехнологій та природокористування СНАУ. Протокол № 9 від 24.04. 2017 року.
23.
Татаринова В.І.,
Рожкова Т.О., Бурдуланюк А.О.
Методи випробувань засобів захисту рослин. Практикум щодо лабораторно-практичних занять та самостійної роботи для студентів I курсу спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» денної форми навчання / Суми: СНАУ, 2017 рік, 62 с.
24.
Татаринова В.І.,
Рожкова Т.О., Бурдуланюк А.О.
Хвороби лікарських рослин: Практикум до виконання лабораторно-практичних та самостійних робіт для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.090105 – “Захист рослин”. – Суми: СНАУ, 2017 рік. – 48 с.
25.
Татаринова В.І.,
Рожкова Т.О., Бурдуланюк А.О.
Комплексні системи захисту сільськогосподарських культур від хвороб. Практикум щодо виконання лабораторно-практичних робіт та самостійної роботи для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 202 “Захист і карантин рослин” ОС «Магістр» / Суми: СНАУ, 2017 рік, 49 с. Рекомендовано до видання вченою радою Факультету агротехнологій та природокористування СНАУ. Протокол № 9 від 24.04. 2017 року
26.
Ємець О.М.
”Агрозоологія. Конспект лекцій до вивчення курсу». Для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 202 “Захист і карантин рослин рослин”. – Суми : Сумський національний аграрний університет, 2017. – 26 с.
27.
Деменко В. М., Ємець О. М., Бакуменко О. М.
Ентомологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 201 «Агрономія». – Суми: СНАУ, 2018 р. – 15 с.
28.
Деменко В. М., Ємець О. М., Осьмачко О. М
Захист декоративних і квіткових рослин від шкідників. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 202 «Захист і карантин рослин», напряму 6.090105 «Захист рослин».– Суми: СНАУ, 2018 р. – 12 с.
29.
Деменко В. М., Ємець О. М., Осьмачко О. М
Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 202 «Захист і карантин рослин».– Суми: СНАУ, 2018 р. – 14 с.
30.
Деменко В. М., Ємець О. М
Управління чисельністю комах-фітофагів. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 202 «Захист і карантин рослин».– Суми: СНАУ, 2018 р. – 14 с.
31.
Деменко В. М., Ємець О. М
Управління чисельністю бур’янів в агрофітоценозах. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 202 «Захист і карантин рослин».– Суми: СНАУ, 2018 р. – 12 с.
32.
Деменко В. М., Власенко В.А., Осьмачко О.М.
Екологія комах. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 202 «Захист і карантин рослин».– Суми: СНАУ, 2018 р. – 9 с.
33.
Деменко В. М., Ємець О. М., Осьмачко О. М
Сільськогосподарська ентомологія. Програма навчальної практики для підготовки бакалаврів спеціальності 202 «Захист і карантин рослин».– Суми: СНАУ, 2018 р. – 32 с.
34.
Бурдуланюк А.О.
Рожкова Т.О., Татаринова В.І.
Токсикологія пестицидів. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних робіт та самостійної роботи студента для для студентів I курсу спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» денної форми навчання ОС Магістр / Суми: СНАУ, 2018. – 32 с. Протокол № 7 від 18 квітня 2018 року.