Мельник Олена

Кандидат технічних наук, доцент
Е-mail: olena.melnyk@snau.edu.ua
Scholar Google: https://clck.ru/JyEev;
ORCID: 0000-0001-5763-0431;
Scopus ID: 57188696499;
WoS Researcher ID: AAJ-5887-2020
CV

Освіта:
Сумський державний університет, бакалавр з екології (з відзнакою), 2005 р.
Сумський державний університет,  Магістр з екології та охорони навколишнього середовища (з відзнакою), 2006 р.
Сумський державний університет, закінчила аспірантуру за спеціальністю «екологічна безпека», 2009 р.

Учені ступені:
- кандидат технічних наук за спеціальністю 21.06.01 "екологічна безпека" – 2011 р.;
Дисертація на тему “Утилізація стічних вод гальванічного виробництва та їх нейтралізація”. Захист відбувся на Вченій раді Сумського державного університету, 15.04.2011р.

Загальна інформація
Народилася 12 грудня 1984 року у місті Глухів, Сумської області. У 2001 році вступила до Сумського державного університету на інженерний факультет, який закінчила у 2006 році отримавши диплом магістра з екології та охорони навколишнього середовища. З липня 2006 року по листопад 2006  року працювала на посаді молодшого наукового співробітника Інституту луб'яних культур НААН України. У період з листопада 2006 року по листопад 2009 року навчалась в аспірантурі при Сумському державному університеті. З 2007 року працювала асистентом (за сумісництвом) на кафедрі екології Сумського державного університету. З 2011 по 2020 роки працювала у Глухівському національному педагогічному університеті ім. О. Довженка на посадах: доцента кафедри технологічної і професійної освіти, в.о. завідувача кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання і здоров'я людини, керівника навчально-методичного відділу. З лютого 2020 року працює на старшим науковим співробітником, керівником проєктного сектору науково-дослідної частини Сумського національного аграрного університету, доцентом кафедри екології та ботаніки Сумського національного аграрного університету (за сумісництвом). Тренер та експерт національного агенства забезпечення якості вищої освіти.

Основні навчальні дисципліни: «Основи екології», «Техноекологія», «Оцінка впливу на довкілля», «Управління та поводження з відходами», «Соціальна екологія», «Гідрологія».

Напрям наукових досліджень: розробка критеріїв екологічної безпеки, екологічна політику Європейського Союзу, захист гідросфери, раціональне використання природних ресурсів, поводження з відходами та сталий розвиток.

Опублікувала понад 50 наукових публікацій, включаючи патенти на винахід, посібники, статті у журналах, що входять до науково-метричних баз даних Scopus, WoS тощо.

Грантова діяльність:
2015 - 2018 рр. науковий координатор Еразмус+ Жан Моне Модуля «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду»;
2016 – 2019 рр. участь у Еразмус+ Жан Моне Проєкт «Підвищення видимості європейської інтеграції через викладання і дослідження»;
2018-2019 рр. участь у Еразмус+ Жан Моне Проєкт «ЄС-СхП Академія: підтримка молодого покоління викладачів та науковців з європейських студій».
2018 - 2019 рр. участь у проєкті Британської Ради з розвитку лідерського потенціалу «Університет як центр розвитку громади»
2019 - 2020 рр. участь у проєкті Інноваційний університет і лідерство «Стратегія інтернаціоналізації університету, як інструмент просування ЗВО на міжнародній освітній і науковій арені»
2020 р. участь у проєкті американської фундації GIST Інновації в Україні «Гінкго білоба»
2020-2023 р. координатор Еразмус+ Жан Монне Кафедра «Кліматичне лідерство ЄС»

Підвищення кваліфікації:
2015 Стажування за програмою «Реформування вищої школи в контексті євроінтеграції», Україна
2017, 2018, 2019 академічна мобільність Еразмус+ (викладання, стажування), Туреччина
2018 Тренінг в рамках україно-чеської програми для вищої освіти «Створення мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти», Україна/Чеська Республіка
2019 Тренінг для тренерів «Українська нова система акредитації: розбудова на засадах британських практик» Україна / Великобританія

Нагороди:
- 2014 р., Грамота Сумської обласної державної адміністрації за вагомі досягнення в науковій, методичній та дослідницькій роботі, вагомий особистий внесок у підготовку фахівців, організацію та проведення наукової роботи серед студентської молоді;
- 2018 р., Грамота Міжнародної асоціації екологів університетів за вагомий внесок у розвиток природоохоронної діяльності та популяризацію природничих наук;
- 2019 р., Почесна грамота Сумської обласної ради за високі досягнення в науково-дослідній роботі, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців.

Інша інформація:
Член правління громадської організації - Асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції, APREI;
Член правління громадської організації - ЕКОТОП;
Член громадської організації - Європейська Асоціації Безпеки;
Член громадської організації - Міжнародної асоціації екологів університетів.