Кафедра землеробства, грунтознавства та агрохімії

 ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

         Кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії створена 1 вересня 1977 року у складі кафедри сільськогосподарських дисциплін – завідувач (1977 – 1979), кандидат с.-г. наук, доцент Дмитренко Володимир Іванович, з 1979 - професор, доктор с.-г. наук Жатов Олексій Гнатович.

         В 1982 році після реорганізації виділилась кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії.

        В різні роки кафедру очолювали:

1982 – 1984 рр. доцент, кандидат с.-г. наук Білокобильський О.М.

1984 – 1989 рр. професор, доктор с.-г. наукДанілов Г.Г.

1989 – 1994 рр. доцент, кандидат с.-г. наук Голоха В.В.

1994 – 2009 рр. професор, доктор с.-г. наук Кравченко М.С.

 З 1вересня 2009 року кафедру очолює доктор с.-г. наук, професор Харченко Олег Васильович.

   За роки існування кафедри надруковано і захищені три докторських та сім кандидатських дисертацій.

 Кафедра має дві навчальні лабораторії: з ґрунтознавства та з агрохімії, які оснащені необхідними приладами та обладнанням, а також музей ґрунтів Сумської області.

При кафедрі існує аспірантура “Загальне землеробство” та “Сільськогосподарські меліорації”.

Викладачами кафедри видано: монографій – 4, підручників – 3, навчальних посібників – 6.

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ

 1.JPG - 139.62 KB

 Перелік дисциплін кафедри землеробства, грунтознавства та агрохімії

 1. Меліорація земель.
 2. Грунтознавство з основами агрохімії.
 3. Лісове грунтознавство.
 4. Грунтознавство з основами геології.
 5. Геологія і геоморфологія.
 6. Грунтознавство.
 7. Геологія с основами геоморфології.
 8. Агрохімія.
 9. Фіторекультивація порушених земель.
 10. Основи наукових досліджень в агрономії.
 11.  Маркетинг засобів хімізації.
 12.  Загальне землеробство.
 13.  Землеробство.
 14.  Адаптивні системи землеробства.
 15.  Методи агрохімічних досліджень.
 16.  Гідротехнічні споруди.
 17.  Прогноз і програмування врожаю.
 18.  Сільськогосподарська меліорація.
 19.  Основи програмування врожаю.
 20.  Система застосування добрив.
 21.  Ресурсоощадні технології механічного обробітку ґрунту.
 22.  Агроекологічні основи застосування добрив.
 23.  Екологічне землеробство.
 24.  Основи гідротехнічної меліорації лісових земель.

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Перелік зареєстрованих тем

1. Керівник Харченко О.В. ОЦІНКА ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ РЕСУРСІВ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ В РИНКОВИХ УМОВАХ (номер державної реєстрації 01080008782)

2.jpg - 140.11 KB 3.jpg - 174.53 KB
2. Керівник Міщенко Ю.Г. «БІОЛОГІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА ШЛЯХОМ РАЦІОНАЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ І СИДЕРАЦІЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ» (номер державної реєстрації 0115U001055). 
4.jpg - 74.43 KB
 2. Керівник Петренко Ю.М. ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИРОЩУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР ТА ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ (номер державної реєстрації 0116U007233) 
5.JPG - 192.50 KB

СТАЦІОНАРНІ ПОЛЬОВІ ДОСЛІДИ КАФЕДРИ ЗЕМЛЕРОБСТВА:

 1. Вивчення ефективності способів безполицевого обробітку ґрунту та сидерації в короткопільній сівозміні північно-східного Лісостепу України.
10.JPG - 141.40 KB
6.jpg - 58.35 KB
7.JPG - 183.93 KB
8.jpg - 115.30 KB
9.JPG - 208.70 KB
2. Вивчення доцільності вирощування енергетичних культур в умовах Північно-східного Лісостепу.
11.jpg - 125.52 KB
12.jpg - 184.88 KB
13.jpg - 217.95 KB

Співпраця з науковими установами

 • Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН»
 • ДУ Сумський  центр  “Облдержродючість”
 • Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН
 • Сульський опорний пункт відділу меліорації перезволожених земель Інституту водних проблем і меліорації НААН
 • Національний науковий центр «Інститут грунтознавства НААН»

Проводиться сумісна наукова робота, польові та лабораторні дослідження,є базами для проходження практики студентів, проведення семінарів та конференцій.

  Пропозиції до співпраці

1.    Удосконалення обробітку ґрунту в сівозміні із застосуванням сидератів в проміжних посівах.

Суть розробки. Господарству буде запропонована сівозміна та система мінімального обробітку ґрунту із застосуванням сидератів в проміжних посівах і соломи як органічного добрива. Це забезпечить підвищення родючості ґрунтів, покращення їх фітосанітарного стану, формування екологічно безпечної сільськогосподарської продукції та її здешевлення.

(Міщенко Ю.Г., Масик І.М.)

2.    Оцінка фактичного дефіциту гумусу в ґрунтах існуючої сівозміни та надання рекомендацій щодо його усунення.

Суть розробки. Будуть проведені визначення елементів балансу гумусу в ґрунтах фактично існуючої сівозміни господарства та встановлені норми органічних добрив (гній, сидерати, солома), які забезпечують бездефіцитність цього показника.

Необхідною умовою є дані щодо структури сівозміни, фактичні врожаї та фактичні норми органічних і мінеральних добрив за ротацію, матеріали агрохімічного обстеження ґрунтів.

(Прасол В.І., Сенченко Н.К., Захарченко Е.А.)

3.    Встановлення екологічних норм мінеральних добрив з точки зору бездефіцитності основних елементів живлення.

Суть розробки. Господарству будуть запропоновані норми органічних та мінеральних добрив, застосування яких не знижуватиме природну родючість ґрунтів.

Необхідною умовою є дані щодо структури сівозміни, фактичні врожаї та фактичні норми органічних і мінеральних добрив за ротацію, матеріали агрохімічного обстеження ґрунтів.

(Харченко О. В., Прасол В. І., Сенченко Н. К., Захарченко Е. А.)

 4.    Оптимізація і регулювання мінерального живлення сільськогосподарських культур за допомогою експрес діагностики рослин «Агровектор» ПФ-014

Суть розробки. На основі результатів провендення листкової діагностики господарству будуть запропоновані підходи до регулювання мінерального живлення сільськогосподарських культур по етапах онтогенезу.

(Прасол В. І., Сенченко Н. К., Міщенко Ю. Г. Давиденко Г. А.)

5.    Обґрунтування економічної доцільності застосування контурно-меліоративної системи землеробства в умовах конкретного господарства та видача рекомендацій щодо вирощування с.-г. культур на схилових землях.

Суть розробки. Господарству буде запропоновано проектне обґрунтування організаційної доцільності та економічної ефективності контурно-меліоративної організації території. Крім того, будуть рекомендовані для схилових земель найбільш ефективні способи основного обробітку ґрунту та система удобрення при вирощуванні різних сільськогосподарських культур.

Необхідною умовою є існуючий план (проект) землеустрою господарства з топографічною основою.

(Давиденко Г.А.)

 6.    Рекомендації щодо системи застосування пестицидів в посівах сільськогосподарських культур з встановленням біологічної і економічної ефективності.

Суть розробки. Господарству буде запропоновано комплекс пестицидів по захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб та боротьби з бур'янами. Одночасно рекомендуються особливості їх застосування залежно від культури, біологічного порогу шкідливості, стану посіву та погодних умов із забезпеченням найбільшої економічної ефективності.

(Давиденко Г.А.)

7.    Агроекономічне обґрунтування норм мінеральних добрив під основні сільськогосподарські культури в ринкових умовах.

Суть розробки. В залежності від співвідношення цін на мінеральні добрива і продукцію встановлюється така норма мінеральних добрив, яка забезпечить найбільше значення чистого доходу від їх застосування. Паралельно з цим встановлюються основні економічні показники застосування встановленої норми добрив: приріст урожайності, чистий дохід та рентабельність, а також необхідне співвідношення основних елементів живлення.

(Харченко О.В., Петренко Ю.М.)

8.    Екологічна оцінка урожайності сільськогосподарських культур з точки зору дефіциту балансу гумусу і основних елементів живлення.

Суть розробки. В умовах конкретного господарства за кілька останніх років може бути проведена екологічна оцінка технології вирощування основних культур з точки зору балансу гумусу та основних елементів живлення та видача рекомендацій.

(Харченко О.В., Прасол В. І. Сенченко Н. К.)

9.    Визначення необхідного співвідношення між ціновими показниками для забезпечення економічної доцільності застосування добрив.

Суть розробки. При використанні конкретної технології вирощування сільськогосподарської культури встановлюється таке співвідношення між ціною на продукцію, паливно-мастильні матеріали, мінеральними та органічними добривами, яке забезпечить економічну обґрунтованість застосування добрив. Критеріями такої обґрунтованості можуть бути такі умови: а). Застосування добрив не повинне зменшувати чистий дохід; б). Застосування добрив не повинне зменшувати рентабельність; в). Вирощування культури з застосуванням добрив повинне забезпечувати необхідну рентабельність технології.

Необхідною умовою є детальна оцінена технологічна карта вирощування культури.

(Харченко О.В.)

10.  Експертна оцінка ефективності застосування добрив.

Суть розробки. За результатами господарської діяльності оцінюється економічна ефективність застосування добрив під конкретну культуру з формулюванням відповідей на такі питання: а). Чи застосування добрив забезпечило зростання чистого доходу? б). Чи застосування добрив забезпечило зростання рентабельності? При негативному висновку встановлюються критичні значення  тих показників, які могли б забезпечити необхідні умови (урожайність, ціни на  мінеральні добрива та продукцію).

Необхідною умовою є детальна оцінена технологічна карта вирощування культури, фактичні норми добрив, фактична урожайність та фактична реалізаційна ціна продукції.

(Харченко О.В.)

 11. Доцільність використання під ріллю малопродуктивних ґрунтів у поліській зоні.

Суть розробки. Визначається урожайність сільськогосподарських культур за природною родючістю ґрунтів і залежно від технологічних витрат і ціни на продукцію встановлюються такі показники економічної ефективності як чистий дохід та рентабельність.

(Харченко О.В., Петренко Ю.М.)

12. Економічне обґрунтування доцільності застосування добрив під основні культури.

Суть розробки. Для умов конкретного господарства може бути запропоновано критичні значення цін мінеральних добрив, що забезпечують їх економічну доцільність залежно від цін на продукцію.

(Харченко О.В., Прасол В. І.)

13.  Обгрунтування вирощування енергетичних культур на угіддях, що наразі не використовуються або неефективно використовуються в сільськогосподарському виробництві

Суть розробки. Для конкретних грунтово-кліматичних умов буде підібрано культури та  розроблено технологію вирощування енергетичних культур, що забезпечує максимальну економічну ефективність, збереження та відтворення родючості ґрунту.

(Харченко О. В., Петренко Ю. М.)

14. Вивчення ефективності мікроорганізмів, мікоризи та гуматних мікродобрив в посівах сільськогосподарських культур

Суть розробки. Для конкретних грунтово-кліматичних умов буде запропонована система регулювання живлення в умовах органічного землеробства і обмеженого використання мінеральних добрив.

(Міщенко Ю. Г., Прасол В. І., Захарченко Е.А., Пшиченко О.І.)

15. Обстеження ґрунтового покриву господарств, лісництв, національних парків та заповідників.

 Суть розробки. Побудова грунтової карти, опис грунтових профілів, обгрунтування використання земельної ділянки, аналіз гранулометричного складу, агрофізичних та агрохімічних показників ґрунту, підбір культур, рекомендації щодо удобрення та хімічної меліорації, фіторекультивації.

(Захарченко Е.А., Сенченко Н.К., Петренко Ю.М.)

НАШІ ВИДАННЯ

Харченко О. В. Ресурсні рівні врожайності сільськогосподарських культур та їх екологічне оцінювання / О. В. Харченко, Ю. М. Петренко; за ред. д.с.-г.н. О.В. Харченка. – Суми: ВВП «Мрія», 2017. - 56 с.

У представленій роботі розглядається проблема кількісної оцінки показника інтенсивності нових сортів чи гібридів сільськогосподарських культур через оцінку ефективності використання ресурсу таких факторів як волога та добрива. Крім того, пропонується визначитися з потенційною урожайністю культури при даному рівні удобрення за умови оптимального гідротермічного режиму вегетаційного періоду.

Видання розраховане на керівників сільськогосподарських підприємств, спеціалістів, фермерів. Може бути корисним магістрам і науковцям у галузі сільськогосподарського виробництва.

14.jpg - 331.06 KB

До проблеми аналітичної оцінки ефективності мінеральних добрив та екологічних обмежень їх норми : монографія / О. В. Харченко, В. І. Прасол, Е. А. Захарченко [та ін.] / за ред. О. В. Харченка, М. Г. Собка. – Суми : Університетська книга, 2016. – 31 с.

У роботі розглядається проблема кількісної оцінки інтенсивності нових сортів чи гібридів сільськогосподарських культур та екологічних обмежень при встановленні норм мінеральних добрив за виносом врожаєм основних елементів живлення. Для спеціалістів сільськогосподарського виробництва та фермерів. Може бути корисним магістрам та науковцям. 

http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4217

15.jpg - 20.79 KB

Агроекономічне та екологічне оцінювання сівозміни : наукове видання / О. В. Харченко, Ю. Г. Міщенко, І. М. Масик [та ін.]. – Суми : Мрія, 2015. – 70 с.

В даній роботі розглядається проблема порівняльного оцінювання сівозмін з точки зору агроекономічної ефективності та екологічної доцільності. При цьому пропонується проводити таку оцінку в два етапи. На першому проводиться оцінка окремих культур за їх продуктивністю по зернових одиницях та вартості продукції (агроекономічні показники) та за балансом гумусу і основних елементів живлення (екологічні показники). На другому етапі за вказаними критеріями проводиться оцінювання кожної сівозміни зі своєю структурою культур.

http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/3679/1/%d0%a5%d0%b0%d1%80%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d0%9e.%d0%92.%20%d0%90%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b5%20%d1%82%d0%b0%20%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b5%20%d0%be%d1%86%d1%96%d0%bd%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d1%81%d1%96%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd.pdf
16.jpg - 22.67 KB

Харченко О. В. Агроекономічні і екологічні основи прогнозування та програмування рівня врожайності сільськогосподарських культур : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. В. Харченко, В. І. Прасол, С. М. Кравченко, В. А. Мокрієнко; ред.: О. В. Харченко. - Суми : Унів. книга, 2014. - 239 c.

Розглянуто та проаналізовано різні методичні підходи економічного та екологічного обґрунтування рівня врожайності сільськогосподарських культур з точки зору забезпеченості їх природними ресурсами, а також ресурсну урожайність та можливий рівень удобрення з позиції економічної доцільності, екологічної безпеки та бездефіцитного балансу основних елементів живлення і гумусу.

Розраховано на студентів, що навчаються за програмами підготовки фахівців ОКР «Магістр» агрономічних і економічних спеціальностей. Може бути корисним аспірантам, науковцям та працівникам сільськогосподарського виробництва. 
17.jpg - 14.35 KB

Адаптивні системи землеробства: підручник / за ред. Гудзя В.П. [Гудзь В.П., Шувар І.А, Юннк А.В та ін.] –  К.: Центр учбової літератури. 2014. – 336 с.

 У підручнику викладені наукові основи систем землеробства. Висвітлено сутність систем землеробства та їх історичний розвиток. Подано основні складові агрокліматичних та ґрунтових умов при впровадженні адаптивних систем землеробства. Подано агробіологічну оцінку сільськогосподарських культур, їх вимоги до умов вирощування та вплив на ґрунт в зв'язку з особливостями біології та агротехніки. Розкрито особливості формування адаптивних систем землеробства: перспектива енергоощадного обробітку ґрунту, застосування добрив, режим органічних речовин та регулювання біогенності ґрунтів, оптимізація захисту рослин, меліорація в системі землеробства, сформульовано принципи формування технологій вирощування культур, вимоги до технічних засобів та відповідність систем землеробства для природно-кліматичних зон України.

18.jpg - 17.16 KB

Методологічні аспекти еколого-економічного обґрунтування рівнів урожайності сільськогосподарських культур до проектів землеустрою : монографія / [О. В. Харченко та ін. ; за ред. д-ра с.-г. наук О. В. Харченка]. - Суми : Університетська книга, 2013. - 364 с.

У пропонованому дослідженні висвітлюється проблема визначення рівнів урожайності культур, які забезпечуються як екологічними, так і технологічними факторами. Визначаються умови, за яких забезпечується екологічна рівновага родючості ґрунту, та умови ефективності й доцільності застосування добрив залежно від їх ціни та ціни продукції за різними критеріями, а також вартості забезпечення умов бездефіцитності.

Для керівників сільськогосподарських підприємств, спеціалістів, фермерів. Може стати в пригоді магістрам і науковцям, фахівцям у галузі сільськогосподарського виробництва та землеустрою.
19.jpg - 96.42 KB

Оцінка методичних підходів щодо екологічного обґрунтування застосування добрив під сільськогосподарські культури / за ред. д. с-г. н. О. В. Харченка, к. с-г. н. В. І. Прасола. - Суми: Університетська книга, 2011. — 48 с.

У пропонованій роботі розглядається проблема екологічного обґрунтування норм мінеральних добрив з погляду бездефіцитності основних елементів живлення  та гумусу.

Видання розраховане на керівників сільськогосподарських підприємств, спеціалістів, фермерів. Може бути корисним магістрам і науковцям, фахівцям у галузі сільськогосподарського виробництва.
20.jpg - 138.91 KB

Екологічні проблеми землеробства: підручник / За ред. В.П. Гудзя. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2010. - 708 с.

Висвітлено проблеми організації ефективного землекористування, екологічного моніторингу та ерозії ґрунтів, ефективного і безпечного контролю забур’яненості сільськогосподарських угідь, декальцинації і дегуміфікації, агрофізичної і фізико-хімічної деградації, безпечного застосування агрохімікатів та переущільнення орних земель у сучасному землеробстві України. Викладений і всебічно обґрунтований комплекс взаємопов’язаних агротехнічних, меліоративних, запобіжних і організаційних заходів щодо усунення чи зменшення негативного впливу ґрунтових деградацій на продуктивність і сталість розвитку аграрного сектору економіки України. Акцентовано увагу на екологізації сільськогосподарської техніки, технологій механічного обробітку грунту і систем землеробства та наслідках глобального потепління клімату в рільництві.
21.jpg - 153.99 KB

Харченко О. В. Агроекономічне та екологічне обґрунтування рівня живлення сільськогосподарських культур : навчальний посібник / О. В. Харченко, В. І. Прасол, О. В. Ільченко. – Суми: “Університетська книга”, 2009. – 126 с.

У навчальному посібнику розглянуто і проаналізовано різні підходи і методики економічного та екологічного обґрунтування рівня живлення сільськогосподарських культур з погляду паритету цін і можливої державної підтримки вітчизняного товаровиробника. За екологічну характеристику природних умов, як обмежувальний фактор, прийнято рівень забезпечення таким ресурсом, як волога. Окремо розглянуто проблему економічного обґрунтування доцільності використання під ріллю малопродуктивних земель та застосування на них добрив. Розрахований на магістрів агрономічних та економічних спеціальностей. Може бути корисним аспірантам, науковцям і працівникам сільськогосподарського виробництва.
3.jpg - 174.53 KB
Висвітлено сучасні методи загальнонаукових і спеціальних методів досліджень в агрономії, теоретичні основи планування експерименту й основні методи статистичного аналізу з метою оцінки й інтерпетації результатів польових, вегетаційних і лабораторних дослідів. Запропоновано класифікацію методів досліджень, дослідів за вирішенням конкретних завдань. Проаналізовано особливості визначення коефіцієнта спадковості на підставі дисперсійного аналізу. Увагу приділено плануванню наукових досліджень.
22.jpg - 63.64 KB

Біоенергетичний потенціал Лісостепової і Поліської зон України та перспективи його використання: монографія / під заг. ред. д.с.-г.н., проф., чл.-кор. УААН В.І. Ладики. – Суми: Університетська книга, 2009. – 304 с.

Наведено результати комплексного дослідження сучасного стану біоенергетичного потенціалу лісостепової та поліської зон України на прикладі Сумської області. Розглянуто основні технології одержання та використання біоенергетичних ресурсів. Запропоновано методики визначення економічної ефективності та проаналізовано екологічні наслідки промислового виробництва біоенергії. Висвітлено перспективи енергоспоживання та розвитку біоенергетичного потенціалу Сумського регіону.
23.jpg - 135.01 KB
 

Харченко О.В. Основи програмування врожаїв сільськогосподарських культур: Навчальний посібник / За ред. Академіка УААН В.О. Ушкаренка. – 2-е вид., перероб., і доп. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2003. – 296 с.

Рекомендовано Мін. аграрної політики України як навчальний посібник для студентів агрономічних спеці­альностей вищих закладів освіти ІІ-ІV рівнів акредитації.  Для студентів агрономічних спеціальностей (агрономія, захист рослин, агрономія і ґрунтознавство, агроекологія) сільськогосподарських вузів при вивченні курсу "Основи програмування врожаїв сільсь­когоспо­дарських культур". Може бути корисним магістрам, аспірантам, спеціалістам сільського господарства.
24.jpg - 101.71 KB

Харченко О.В. Ресурсне забезпечення та шляхи оптимізації умов вирощування сільськогосподарських культур у Лісостепу України: монографія. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. – 342 с.

У монографії розглядається проблема підвищення ефективності використання природних ресурсів шляхом оптимізації зовнішніх та внутрішніх умов Лісостепу України. При оптимізації зовнішніх умов розглянута проблема доцільності та ефективності розвитку зрошення з визначенням основних параметрів цього заходу в умовах нестійкого природного зволоження. При оптимізації технологічних чи внутрішніх умов розглянута проблема програмування врожайності культури з установленням можливостей існуючих ресурсів даної зони і аналізом існуючих моделей урожайності культури та методичних підходів до їх формування. Наводяться методичні підходи до економічного та енергетичного обґрунтування рівня врожайності в умовах реформування сільськогосподарського виробництва. Може бути корисною науковцям, практичним працівникам сільського та водного господарства, студентам.
2.jpg - 140.11 KB
 

Кравченко М.С. Землеробство: Підручник / М.С. Кравченко, Ю.А. Злобін, О.М. Царенко; За ред. М.С. Кравченка. –  К.: Либідь, 2002. - 496 с.

Висвітлено наукові та теоретичні засади сучасного, а також деякі аспекти спеціального землеробства.  Розглянуто фізіологічні основи розвитку рослини та фактори, що впливають на формування її продуктивності. Викладено нові наукові підходи стосовно основних понять курсу землеробства. Описано сучасні поняття біологічного та точного землеробства, землекористування на забруднених територіях тощо.
 
25.jpg - 121.16 KB

Практикум із землеробства: навч. посібник / М.С. Кравченко, О.М. Царенко, Ю.Г. Міщенко та ін.; За ред. М.С. Кравченка і З.М. Томашівського. – К.: Мета, 2003. – 320 с., іл.

Розглянуто різні методи визначення агрофізичних властивостей грунту та розрахунку втрат мілкозему внаслідок водної та вітрової ерозії, основні види бур'янів та заходи боротьби з ними, основні методи вивчення кореневих систем рослин, їх решток на полі, проектування сівозмін, контроль якості польових робіт, а також основи розробки систем землеробства.
26.jpg - 149.03 KB

Науковий студентський гурток ХЛІБОРОБ

займається науковою тематикою з питань землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

27.jpg - 106.09 KB 28.jpg - 87.56 KB

ПАСПОРТ НАУКОВОГО ГУРТКА

Назва       

Хлібороб

Навчально-науковий структурний підрозділ

Факультет Агротехнологій та природокористування, кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

Науковий керівник

Ст. сикладач Петренко Ю. М.

Напрям науково-дослідної роботи

Землеробство, ґрунтознавство та агрохімія

Наукова проблема, над якою працює гурток

Агроекономічне та екологічне обґрунтування рівня живлення сільськогосподарських культур, оцінка шляхів підвищення ефективності використання основних ресурсів у землеробстві в ринкових умовах

Наукова школа, в рамках якої виконуються наукові дослідження

Професор Харченко О.В.

Кількість членів наукового гуртка

30

З якого часу працює

1989

Очікування від діяльності наукового гуртка

Члени гуртка мають нагоду навчитися відбору грунтових та рослинних зразків в польових умовах, описувати грунтові профілі, закладати досліди,  аналізувати результати наукових спостережень, робити мультимедійні презентації, що підвищує кваліфікацію майбутнього фахівця з агрономії

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

щорічно кафедра випускає понад 15 магістрів 

 • Агрохімічний моніторинг ґрунтів господарств і шляхи підвищення їх родючості;
 • Ефективність застосування органічних та мінеральних добрив, бактеріальних та гумінових препаратів, хімічних меліорантів  в умовах господарств;
 • Вирощування енергетичних культур;
 • Водно-фізичні властивості ґрунту під впливом способів основного обробітку ґрунту при вирощуванні с.-г. культур в умовах Лісостепу та Полісся України;
 • Вплив забур’яненості на продуктивність с.-г. культур в умовах Лісостепу та Полісся України та шляхи її зниження;
 • Вплив культур сівозміни та способів обробітку ґрунту на біологічну активність ґрунту;
 • Вплив сидеральних культур на агрофізичні властивості ґрунту;
 • Встановлення економічно і екологічно ефективних норм мінеральних добрив в умовах господарств;
 • Оцінка мінерального живлення с.-г. культур за допомогою рослинної діагностики (за допомогою апарату Агровектор)
 • Ефективність вирощування інтенсивних сортів сільськогосподарських культур за різних систем удобрення та захисту;
 • Еколого-економічне обгрунтування рівня врожайності  сільськогосподарських культур в умовах господарства.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Електронна скринька: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Телефон (деканат) 0542627817.

 

Наша адреса: 40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160/5,  кабінет  203а (викладацька, лаборантська), кабінет 206а (зав. кафедри).

 

Як дістатися: Від залізничного вокзалу:

 

Тролейбуси №3 та №4

 

Маршрутні таксі №14, №12 та № 53

 

Від автовокзалу:маршрутне таксі №15.

 

З вулиці Роменської (кінцева зупинка педуніверситет): маршрутне таксі № 1 до зупинки 1 школа або з пересадками до Макдональдсу і далі маршрутне таксі № 15.

 

З вулиці Харківської (від зупинки м’ясокомбінат) – маршрутне таксі № 4.

 

  

Дополнительная информация