ЗВІТ про участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з «Агрономії»

   Упродовж 16-18 травня 2018 року на базі факультету агротехнологій Миколаївського національного аграрного університету відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2017-2018 н.р. серед студентів аграрних та технічних закладів вищої освіти України ІІІ-ІV р.а. зі спеціальності «Агрономія» за напрямом «Агрономія», в якому взяли участь 96 учасників із 20 закладів вищої освіти України.

Сумський національний аграрний університет представляли студенти факультету агротехнологій та природокористування Дудка Ангеліна, Заславська Альона, Цигельник Кристина під керівництвом доцента кафедри рослинництва Бутенка А.О. та доцентом кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії Масика І.М.

Детальніше...

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ З ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ "ЕКОЛОГІЯ"

   

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ З ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР
СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ЕКОЛОГІЯ"

ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ
Межі біосфери передусім зумовлені:
До ксерофітів належить:
Екологічні піраміди, які ніколи не бувають інвертованими (перевернутими) – це:
Межа витривалості виду згідно з законом екологічної толерантності Шелфорда – це:
Предметом вивчення демекології є:
Ґрунтові умови, що впливають на життя і поширення живих організмів – це:
Основними компонентами біосфери (за Вернадським) є:
Для просторової структури біогеоценозу характерні такі явища:

Детальніше...

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ З ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ "ЛІСОВЕ І САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ З ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ "ЛІСОВЕ І САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

ДИСЦИПЛІНА «ДЕНДРОЛОГІЯ»

1. Дендрологія – це розділ ботаніки, у якому вивчають:
2. Екологічні фактори діють на рослини:
3. Життєвий цикл (етап) у деревних рослин, який починається зі створення справжніх листків, – це:
4. Двохвойні сосни створюють такі формації:
5. Види деревних рослин, які є довговічними, – це:
6. Види деревних рослин, які мають тип плоду крилатка, – це:
7. Види, у яких листки складні парноперисті, – це:
8. Система класифікації рослин, яка є найсучаснішою, – це:
9. Кількість видів у складі природної дендрофлори України, які мають життєву форму дерево, така:

Детальніше...

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ З ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ " ЗАХИСТ РОСЛИН"

   

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ З ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ "ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН"

ПШЕНИЦЯ ОЗИМА
1. Теоретична частина
1.1. а) Назвати основних шкідників, які пошкоджують генеративні органи
озимої пшениці;
б) Навести та описати морфологію основних шкідників даної культури, які характерні для північно-східної зони Лісостепу України;
в) Описати біологію і фенологію розвитку основних шкідників;
г) Охарактеризувати основну шкодочинність, яку спричиняють шкідники.
1.2. а) Навести основні хвороби генеративних органів озимої пшениці;
б) Навести хвороби, характерні для північно-східної зони Лісостепу України;
в) Описати симптоми та біологічні особливості розвитку збудників основних хвороб культури;

Детальніше...

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ "АГРОНОМІЯ"

    

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Освітній ступінь___Бакалавр__
Напрям підготовки ____________"Агрономія"__

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ
ДЛЯ ФАХОВОГО КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПШЕНИЦЯ ОЗИМА
Народногосподарське значення
Ботанічна характеристика. Біологічні особливості
Технологія вирощування: Місце в сівозміні, Обробіток грунту, Внесення добрив, Сівба,
Заходи по догляду, Захист посівів, Збирання врожаю, Сорти (насінництво).
Тести (додаток).

Детальніше...

Дополнительная информация