Кафедра рослинництва

Кафедра створена в 1978 році, спочатку як кафедра ботаніки та сільськогосподарських дисциплін, а потім, як кафедра рослинництва. Кафедра рослинництва була базою для утворення таких кафедр, як селекція та насінництво, землеробство та агрохімія, захист рослин, ботаніка та фізіологія рослин.

На кафедрі працюють: два професори, вісім доцентів, три лаборанти. До викладацької роботи залучаються співробітники наукових закладів.

Щорічно кафедра випускає від 15 до 20 бакалаврів з стаціонарною формою навчання та 15-18 – за заочною. При кафедрі ведеться підготовка спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру за очною формою навчання.

Співробітники кафедри працюють над випуском методичної літератури, забезпечуючи навчальний процес необхідними методичними посібниками.

Науково-дослідна робота кафедри зосереджена в основному над виведенням нових сортів соняшнику та удосконаленням технології вирощування культур. При кафедрі працює проблемна лабораторія селекції та технології вирощування олійних культур.

До науково-дослідної роботи широко залучаються студенти, що допомагає їм виконувати дипломні роботи.

Склад кафедри:

Троценко Володимир Іванович, д.с.-г.н., професор, зав. кафедри

Жатов Олексій Гнатовичд.с.-г.н., професор кафедри 

Бутенко Андрій Олександрович, к.с.-г.н., доцент

Радченко Микола Володимирович, к.с.-г.н., доцент

Собко Микола Геннадійович, к.с.-г.н., доцент

Глупак Зоя Іванівна, к.с.-г.н., доцент

Данильченко Олеся Миколаївна, к.с.-г.н., старший викладач

Ільченко Володимир Олексійович, к.с.-г.н., доцент

Перелазна Ніна Михайлівна, старший лаборант

Кіфічак Олена Володимирівна, старший лаборант

  Матеріально – технічна база

За кафедрою рослинництва закріплені три лабораторії, в яких ведуться лабораторно-практичні заняття по дисциплінах закріплених за кафедрою, одна лаборантська кімната, дві кімнати для викладачів, одна кімната для аспірантів,одна кімната для проблемної лібораторії.

Навчальні лабораторії обладнані необхідним обладнанням та устаткуванням для проведення лабораторно-практичних занять. 
Для виконання науково-дослідної роботи кафедра використовує базу навчально-дослідного господарства, дослідного поля, селекційно-тепличний комплекс, а також поля господарств області різних форм власності.

Наукова робота

Наукова робота кафедри рослинництва зосереджена на виведенні нових високоврожайних скоростиглих сортів соняшнику та удосконаленні технології вирощування олійних культур (соняшнику, ріпаку та сої). Результатом науково-дослідної роботи стало виведення декількох сортів соняшнику (Постолянський, Слобожанський, Сумчанин, Миколаївський, Червоносільський, Онікс, Хуторянин). Сорти Постолянський, Сумчанин, Час, Онікс занесені до державного Реєстру сортів України, а інші проходять державне сортовипробування.

  

  

Вивчаються особливості вирощування сої, ріпаку, редьки олійної для зони Північно-Східного Лісостепу.
Щорічно викладацьким складом кафедри передаються до друку за підсумками наково-дослідної роботи 10-12 статей.

Учбово-методична робота

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:
- Рослинництво

- Рослинництво з основами кормовиробництва
- Технічні культури 
- Кормовиробництво луківництво
- Основи технології виробництва хлібобулочних, круп’яних і макаронних виробів та технологія переробки  олійного насіння 
- Агротехнологія створення та використання кормових угідь 
- Еколого-біологічне рослинництво 
- Насіннєзнавство

- Системи сучасних інтенсивних технологій 
- Технологія виробництва технічних культур 
- Сучасні технології зберігання продукції рослинництва

 

Електронні видання

Рослинництво з основами кормовиробництва. 
Рослинництво з основами технології переробки.
Практикум з рослинництва з основами технології переробки

 

155.jpg - 242.45 KB 157.jpg - 377.46 KB 159.jpg - 275.71 KB 161.jpg - 183.78 KB 

 

Тести

З рослинництва, кормовиробництва, навчально-методичні комплекси за всіма дисциплінами кафедри.

Дипломні роботи, захищені на кафедрі

• Голоперов Г.І. "Основні шкідники цукрових буряків і шляхи боротьби з ними “. Керівник Нагорний В.І.

• Палун В.В. “Вплив норм висіву соняшнику на врожай і якість насіння” . Керівник Глущенко Л.Т.

• Кириченко А.І. “Отримання вихідного матеріалу для виведення сортів конопель з мінімальним вмістом ТГК “ Керівник Жатов О.Г.

• Кубрак А.І. “Вплив строків збирання конопель на якість коноплепродукції “. Керівник Жатов О.Г.

• Мальков В.Я. “Досвід вирощування льону-довгунця в Менському р-ні Чернігівської області “. Керівник Жатов О.Г.

• Махно В.Д. “Вплив обробки соняшнику десикантом на врожайність і якість насіння" . Керівник Жатов О.Г.

• Тараненко В.М. “Вплив строків десикації на врожайність і якість насіння гороху" . Керівник Глущенко Л.Т.

• Сердюков В.І. “ Вплив норм висіву на врожай і якість льонопродукції “. Керівник Дутченко З.Я.

•  Шаповал А.Н. “ Досвід вирощування соняшнику в умова Сумського району “. Керівник Глущенко Л.Т.

•  Шкарупа Л.М. “Зміна врожаю і показників якості зерна сортів яроко ячменю в умовах ТОВ "Будильське" . Керівник Дутченко З.Я.

•  Голубинка Н.В. “Порівняльна агроекономічна оцінка догляду за посівами цукрових буряків в умовах ТОВ “ Бобринське ”. Керівник Нагорний В.І.

•  Хорунжа О.П. "Інтенсивна технологія вирощування сої”. Керівник Глущенко Л.Т.

• Олійник О.В. “Інтенсивна технологія вирощування льону – довгунця”. Керівник Глущенко Л.Т.

•  Понирко Л.С. “ Вирощування озимої пшениці по інтенсивній технології “. Керівник Жатов О.Г.

•  Хоменко Л.П. “ Вплив азотних добрив на врожай і якість зерна озимої пшениці “. Керівник Дутченко З.Я.

•  Мишков І.Я. “Особливості вирощування та зберігання цукрових буряків в умовах Низівського цукрозаваду" . Керівник Дутченко З.Я.

•  Киштов М.І. “Особливості вирощування кукурудзи на кормові цілі в умовах Недригайлівського району" . Керівник Глущенко Л.Т.

•  Сильорко А.В. “Вплив плівкового покриття на врожайність кукурудзи”. Керівник Жатов О.Г.

•  Колесник Н.А. “Вплив попередників на врожайність озимої пшениці”. Керівник Жатов О.Г.

•  Стоннт Н.І. “Вплив способів сівби та норм висіву на якість насіння конопель”. Керівник Нагорний В.І.

•  Кебенко Л.Н. “Вплив попередників та строків сівби на якість зерна озимої пшениці". Керівник Дутченко З.Я.

•  Жеребкін Н.В. “Особливості вирощування озимої пшениці в Тростянецькому районі". Керівник Дутченко З.Я.

•  Терещенко С.М. “Ефективність вирощування сортів озимої пшениці в умова Недригайлівського району”. Керівник Жатов О.Г.

•  Власенко Н.В. “Урожайність зерна і якість зарна гороху і гречки в господарствах Буринського району “. Керівник Дутченко З.Я.

•  Власенко В.Н. “Організація заготівлі високоякісного зерна в господарствах Буринського району". Керівник Дутченко З.Я.

•  Воронова Є.І. "Особливості вирощування льону – довгунця на волокно “. Керівник Глущенко Л.Т.

•  Лустенко Т.А. “Особливості вирощування озимої пшениці по інтенсивній технології". Керівник Дутченко З.Я.

•  Герасименко В.Д. “Вплив строків сівби та висіву на врожайність озимої пшениці “. Кер. Жатов О.Г.

•  Гурець П.Є. “Технологія вирощування конопель на зеленець “. Керівник Жатов О.Г.

•  Ізотенко В.Н. “Вирощування люпину на зерно". Керівник Жатов О.Г.

•  Баллай Н.Д. "Вплив строків вирощування конопель на зеленець, на врожайність і якість коноплепродукції". Керівник Жатов О.Г.

•  Лук’яненко В.В. “Залежність врожайності насіння соняшнику від питомої маси”. Кер. Жатов О.Г.

•  Гузь О.І. “Вплив якості насіння на врожайність соняшнику”. Кер. Жатов О.Г.

•  Заєць І. “Вплив різноякісності насіння на продуктивність соняшнику”. Кер. Жатов О.Г.

•  Заболотна О. “Методика створення самозапильних ліній соняшнику при доборі на скоростиглість”. Кер. Троценко В.І.

•  Осадчій С.В. “Підбір сортового асортименту та розробка технології вирощування соняшнику для умов АФ "ПЗ Василівський" Лебединського р-ну Сумської області “ . Кер. Троценко В.І.

•  Шевяков С.М. “Вплив системи удобрення та норми висіву на розвиток рослин сої “ Кер. Глущенко Л.Т.

•  Зінченко Ю.С. “Продуктивність скоростиглих гібридів соняшнику в умовах Сумської області “ Кер. Глущенко Л.Т.

•  Буйвало І.В. “Продуктивність сортів соняшнику в залежності від строків сівби “. Кер. Дутченко З.Я.

•  Череватенко М.В. “Продуктивнсть сортів озимої пшениці в залежності від попередника“. Кер. Дутченко З.Я.

•  Сойнікова Н.О. “Фізико-хімічні показники і вихід батона Українського нового нарізного в залежності від якості борошна і окремих технологічних параметрів“. Кер. Дутченко З.Я.

•  Водяницька О. М. “Фізико-хімічні показники і вихід хліба Залужинського в залежності від якості борошна на ВАТ "Ахтирський хлібокомбінат" “. Кер. Дутченко З.Я.

•  Кузьменко Н.М. “Особливості технології вирощування кабачкової ікри в залежності від якості сировини“. Кер. Дутченко З.Я.

•  Хісамудінов М.О. “Визначення оптимальної системи догляду за посівами соняшнику в умовах СТОВ "Бакирівське" Охтирського р-ну “. Кер. Мельник Т.І.

•  Бабіч Т.А. “Особливості технології приготування хлібобулочних виробів в залежності від якості борошна “. Кер. Мельник Т.І.

•  Ворона О.О. “Особливості виробництва круп на прикладі агрофірми "Червоносільська"“. Кер. Мельник Т.І.

•  Циба В. “Технологія якості і продуктивність цукрових буряків в залежності від гутоти посіву в зоні Низівського цукрового заводу “. Кер. Нагорний В.І.

•  Рябко С. “Залежність продуктивності озимої пшениці від норми висіву і густоти посіву в ВАТ племзаводу "Василівка" Лебединського р-ну “. Кер. Нагорний В.І.

•  Романько Ю. “Визначення сортового складу сої для Північно-Східного Лісостепу України “. Кер. Нагорний В.І.

•  Міщенко С. “Особливості вирощування пивовареного ячменю в ТОВ "Славутич" Білопільського р-ну “. Кер. Нагорний В.І.

•  Мельник Ю. “Визначення строку посіву і глибини загортання насіння сої для умов Північно-Східної частини Лісостепу України “. Кер. Нагорний В.І.

•  Карпіщенко С. “Вплив географічної широти вирощування соняшнику сорту "Постолянський" на показники якості насіння “. Кер. Нагорний В.І.

•  Богута В. “Зміна врожаю і показники якості зерна сортів озимої пшениці в залежності від строків сівби“. Кер. Нагорний В.І.

•  Луговий А. “Продуктивність соняшника в залежності від крупності насіння “. Кер. Нагорний В.І.

•  Голуб А. “Агробіологічні особливості вирощування декоративного соняшнику “. Кер. Мельник А.В.

•  Хомайко С. “Встановлення оптимальної системи догляду за посівами соняшника “. Кер. Мельник А.В.

• Бенько В.С. "Встановлення оптимальної площі живлення для ярого ріпаку". Кер. мельник А.В.

• Будяну О.В. "Вплив різних фонів мінерального живлення на врожайність соняшника". Кер. Жатов О.Г.

• Гапула І.П. "Вплив мінеральних добрив на врожайність і якість зерна озимої пшениців". Кер. Бутенко А.О.

• Голуб Р.М. "Продуктивність соняшнику в залежності від способів сіву та норм висіву". Кер. Глущенко Л.Т.

• Діжевський А.О. "Зміна врожаю та показників якості зерна сортів озимої пшениці в залежності від строків сівби та норм висіву". Кер. Дутченко З.Я.

• Дубовик Є.В. "Продуктивність сортів ярого ячменю залежно від строків сівби і норм висіву". Кер. Дутченко З.Я.

• Клюшніченко В.О. "Особливості формування продуктивності озимої пшениці залежно від попередників". Кер. Дутченко З.Я.

• Книш В.О. "Визначення оптимальних систем захисту посівів ріпаку ярого в умовах фермерського господарства "Захарченко" Сумського району Сумської обласі". кер. Нагорний В.І.

• Копилов Г.В. "Удосконалення технології приготування хліба Дарницького на 1- му хлібозаводі". Кер. Дутченко З.Я.

• Коренев О.В. "Вплив строків сівби на продуктивність сої в північно-східному Лісостепу України". Кер. Нагорний В.І.

• Підопригора С.О. "Вплив попередників і строків сівби на урожайність ярого ячменю". Кер. Онопрієнко В.П.

• Цвільов М.М. "Формування врожаю цукрових буряків в умовах північно-східного Лісостепу України". Кер. Троценко В.І.

• Говорун С.О. "Вплив попередників і норм висіву на продуктивність соняшника". Кер. Жатов О.Г.

• Євтушенко А.В. "Вплив факторів довкілля на формування господарсько-цінних ознак соняшнику в північно-східному лісостепу України". Кер. Жатов О.Г.

• Дахно Ю.А. "Розробка сортової технології вирощування соняшнику сорту "Час" для умов господарств Л.-Долинського району Сумської області". Кер. Троценко В.І.

• Ілляшенко Ю.В. "Підбір сортів суниці і типів укриття для отримання надраннього урожаю в умовах північно-східного Лісостепу". Кер. Дутченко З.Я.

• Коноз П.С. "Визначення способу сівби і доз добрив при вирощуванні гречки в СФГ "Промінь" Великописарівського району Сумської області". Кер. Нагорний В.І.

• Кучеренко Л.А. "Визначення ширини міжрядь і площі живлення цукрових буряків в умовах СТОВ "Гринцеве" Лебединського району Сумської області". Кер. Нагорний В.І.

• Мантула С.А. "Підбір сортів суниці придатних до вирощування в умовах ПСП АФ "Обрій" Конотопського району Сумської області". Кер. Мельник А.В.

• Орел В.В. "Продуктивність сортів і гібридів соняшнику в залежності від густоти стояння в умовах НПЦ СНАУ". Кер. Бутенко А.О.

• Панченко О.А. "Вплив строків сівби на продуктивність соняшнику в умовах ТОВ "Вперед" Сумського району Сумської області". Кер. Бутенко А.О.

• Протасенко С.М. "Вплив складу багаторічних травосумішок на продуктивність сінокосів в умовах північно-східного Лісостепу України". Кер. Нагорний В.І.

• Пугачов І.П. "Агробіологічні особливості вирощування сучасних сортів льону олійного селекції ІОК УААН в умовах НПЦ СНАУ". Кер. Мельник А.В.

• Сидоренко Л.О. "Вплив місця вирощування соняшнику сорту "Сумчани" на урожайність і якість насіння". Кер. Онопрієнко В.П.

• Стороженко О.В. "Підбір сортів яблунь осіннього строку достигання до вирощування в північно-східному Лісостепу". Кер. Дутченко З.Я.

• Тимченко О.М. "Удосконалення елементів технології вирощування озимої пшениці в умовах СФГ "Іваненко П.М." Сумського району Сумської області". Кер. Бутенко А.О.

• Фесенко С.В. "Реакція сортів ярого ячменю на попередник та рівень мінерального живлення в умовах ТОВ "Куземинське" Охтирського району Сумської області". Кер. Дутченко З.Я.

• Шапаренко Є.П. "Ефективність різних систем захисту посівів ярого ріпаку в умовах ТОВ "Глобал Харвест" Сумського району Сумської області". Кер. Нагорний В.І.

• Алекчейчик П.С. " Вплив мінерального живлення на урожайність посіву ярого ячменю".Кер. Датов О.Г.

• Горбачов О.С. "Вплив попередника та сорту на продуктивність озимого ріпаку в умовах ТОВ АФ "Рост" с. Писарівка, Сумського району, Сумської області". Кер. Глущенко Л.Т.

• Насоненко В.М. "Особливості формування урожаю ріпа¬ку в умовах Сумської області". Кер. Троценко В.І.

• Омельченко О.М. "Визначення оптимальної густоти стояння сортів і гібридів соняшнику". Кер. Бутенко А.О.

 

Дисертаційні роботи

•  Нагорний В.І. Підвищення посівних якостей і продуктивності соняшнику шляхом передпосівного покриття насіння плівкоутворювачем. Керівник: професор Жатов О.Г. 

•  Кураш В.П. Формування високопродуктивних посівів ярого ячменю. Керівник: професор Жатов О.Г. 

• Мархайчук С.Б. Різноякісність насіння і продуктивність рослин соняшнику в умовах Північно-Східного Лісостепу України. Керівник: професор Жатов О.Г. 

• Деменко В.М. Формування високопродуктивних посівів сортів соняшнику, районованих в Сумській області. Керівник: професор Жатов О.Г. 

• Онопрієнко В.П. Залежність посівних якостей насіння від умов вирощування. Керівник: професор Жатов О.Г. 

• Мельник А.В. Розробка нових методів отримання вихідного матеріалу для селекції соняшнику. Керівник: професор Жатов О.Г. 

• Кураш О.В. Вплив різних способів обробітку грунту, строків сівби та норм висіву на фоні різних попередників на продуктивність соняшнику. Керівник: професор Жатов О.Г. 

• Бутенко А.О. Сортові особливості формуванню урожаю соняшнику в умовах північно-східної частини України. Керівник: професор Троценко В.І.

• Дмитрівська А.О. Вплив різноякісності насіння на продуктивність рослин соняшнику в умовах Північно-східного Лісостепу України. Керівник: професор Мельник А.В.

• Радченко М.В. Оптимізація елементів технологгії вирощювання редьки олійної в умовах Північно-східної частини Лісостепу України. Керівник: професор Троценко В.І.

 • Пшиченко О.І. Посівні та продуктивні властивості насіння соняшнику залежно від його підготовки в умовах північно-східного Лісостепу України. Керівник: доцент Жатова Г.О.

• Глупак З.І. Удосконалення технології вирощування скоростиглої сої для умов північно-східної частини Лісостепу України. Керівник: професор Троценко В.І.

• Данильченко О.М. Формування продуктивності окремих бобових культур залежно від елементів технології вирощування в умовах північно–східного Лісостепу України. Керівник: доцент Жатова Г.О.

• Лаврик І.М. Оптимізація елементів технології вирощування люпину вузьколистого та люпину білого в умовах північно–східного Лісостепу України. Керівник: доцент Жатова Г.О.

• Говорун С.О. Формування продуктивності соняшнику залежно від попередників та норм мінеральних добрив в умовах північно-східного Лісостепу України. Керівник: професор Троценко В.І.

• Ільченко В.О. Оптимізація технології вирощування сортів вівса плівчастого та голозерного в умовах північно-східного Лісостепу України. Керівник: професор Троценко В.І.

Готові до співробітництва

Кафедра готова до співпраці при виведенні нових сортів та гібридів, по удосконаленню нових елементів технології вирощування олійних культур (соняшнику, ріпаку, сої, редьки олійної), по вивченню генетики соняшнику, ріпаку та його біологічних особливостей. Кафедра також готова до співпраці в насінництві соняшника, вирощуванні і реалізації насіння соняшнику.

Additional information