Кафедра екології та ботаніки

     Кафедра була заснована в 1980 році. Протягом тривалого часу (до 2008 року) керівником кафедри був професор, заслужений діяч науки і техніки України, Злобін Ю.А. З вересня 2008 року кафедру очолює професор Скляр В.Г. 

Кафедра проводить підготовку аспірантів, здобувачів за спеціальністю 901 – Біологія. 
За період свого існування кафедра підготувала більше 311 дипломників. Підготовано та видано 12 навчальних посібників, 85 методичних вказівок, більше 570 наукових статей. 

Захищено 12 кандидатських дисертацій та 2 докторських.

 Склад кафедри

  • Курочка Галина Григорівна (ст.лаборант) 
  • Токмань Оксана Миколаївна (ст.лаборант)

 

Матеріально-технічна база кафедри

Кафедра має три навчальних лабораторії: ботаніки, фізіологіі рослин з мікробіологією і комп'ютерний клас. До складу устаткування кафедри входять 14 комп'ютерів, комплекти мікроскопів, титрувальні установки, сушильні шафи, ростильні, центрифуги, фотоелектрокалориметри, полярограф, ваги різних типів, а також інше устаткування, необхідне для вивчення дисциплін кафедри і проведення науково-дослідної роботи. Розміщено кафедру ботаніки в корпусі ветеринарного факультету.

 

Готові до співробітництва

Кафедра екології та ботаніки готова до співробітництва з організаціями і особами по наступних питаннях:
1. Методологія і методика фітопопуляційного аналізу і моніторингу;
2. Розвиток морфометричного аналізу рослин на основі комп'ютерних технологій;
3. Впровадження модульно-рейтингової системи навчання по біологічних дисциплінах;
4. Ведення кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, а також  наукове та методичне забезпечення кадастрових робіт.

 

 

 

Additional information