Кафедра селекції і насінництва ім. професора М.Д. Гончарова

Кафедра селекціїта насінництва створена в 1982 році в Сумському філіалі Харківського СХІ ім. В.В. Докучаєва (на тепер Сумському національному аграрному університеті)під керівництвом лауреата Державної премії СРСР, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора с.-г. наук, професора Гончарова Миколи Дем'яновича (1929-2004). З 1999 по 2012 рік кафедру очолювала доктор с.-г. наук, професор;Кожушко Неллі Семенівна. З 2012 року завідувачем кафедри призначено доцента, к. с.-г.н.Оничко В.І.

З метою відзначення вкладу Заслуженого діяча науки і техніки України, Лауреата державної премії СРСР в галузі науки і техніки, доктора сільськогосподарських наук, професора Гончарова М.Д. в аграрну науку у відповідності до рішення Вченої ради Сумського НАУ від 25 жовтня 2004 року присвоєно кафедрі селекції та насінництва ім’я професора Миколи Дем’яновича Гончарова.

На даний час на кафедрі працюють доктор сільськогосподарських наук, професор;чотири кандидати наук, доценти;два старші викладачі, провідний агроном-дослідник та два лаборанти.

Склад кафедри:

Науково-педагогічні працівники:

Оничко Віктор Іванович, к.с.-г.н, доцент, старший науковий співробітник, завідувач кафедри

Кожушко Неллі Семенівна, д.с.-г.н., професор, професор кафедри

Кандиба Наталія Миколаївна, к.с.-г.н, доцент

Бердін Сергій Іванович, к.с.-г.н, доцент

Верещагін Ігор Володимирович, к.с.-г.н

Оничко Тетяна Олександрівна, старший викладач

Ткаченко Олександр Миколайович, старший викладач

Аспіранти:

Довженко Олена Сергіївна

ВолоховаОлена Іванівна

ЧеньЦяоянь

Гавілей Євген Володимирович

Наумов Євген Вікторович

Калантаєвський Дмитро Миколайович

Старші лаборанти

Ткачова Олена Іванівна

Сумець Алла Михайлівна

 Матеріально–технічна база

За кафедрою селекції та насінництва закріплені чотири навчально-наукові лабораторії: лабораторія селекції, насінництва та сортознавства, лабораторія генетики та лісової селекції, лабораторія технологічної оцінки картоплі та овочів, тепличний комплекс.

Лабораторії мають необхідне обладнання та устаткування для проведення лабораторно-практичних занять.В них проводяться лабораторно-практичні заняття з дисциплін закріплених за кафедрою, здійснюються лабораторні дослідження в межах виконання магістерських та аспірантських робіт. Поряд з цим для виконання науково-дослідної роботи кафедра використовує базу дослідного поля, селекційно-тепличний комплекс.

Обладнання – кліматичні і холодильні камери, харчові процесори, квадракопери, комп'ютерне та технічне забезпечення навчально-наукового процесу, демонстраційні та наочні матеріали.

Навчально-методична робота

Науково-педагогічними працівниками кафедри викладаються такі дисципліни:

 Генетика

Державна охорона прав на сорти рослин

Інформаційні технології в агрономії

Клітинна і молекулярна біологія

Лісова селекція

Методи контролю в насінництві

Овочівництво

Овочівництво закритого ґрунту

Практичне насінництво та сортовий контроль

Селекція окремих культур та сортознавство

Селекція та насінництво польових культур

Система агротехнологій

Система насінництва та розсадництва

Сортові ресурси та їх формування

Спеціальна генетика польових культур

Спеціальна селекція сільськогосподарських культур

Спеціальне насінництво польових культур

Сучасні сортові ресурси польових культур

Технологія виробництва сільськогосподарської продукції

Формування та зберігання насіннєвого матеріалу

 Бібліографічний список навчальних посібників та довідників за

за 2014-2019 рр.

Автори

Назва праці

Навчальні посібники

1.

Кожушко Н. С.

Спеціальна селекція с.–г. культур : навчальний посібник.– Суми : Сумський НАУ, 2014. – 132 с.

2.

Кожушко Н. С.

Спеціальна селекція с.–г. культур: Нові сортові ресурси картоплі : навчальний посібник.– Суми : Сумський НАУ, 2016. – 48 с.

3.

Кандиба Н. М.

Спеціальна генетика : навчальний посібник (на російській мові). – Суми : Сумський НАУ, 2016. – 30 с.

4.

Кандиба Н. М.

Генетика: Навчальний посібник (на російській мові). – Суми : Сумський НАУ, 2016. – 48 с.

5.

Оничко В. І.

Методи контролю в насінництві: курс лекції. – Суми : Сумський НАУ, 2016. – 205 с.

6.

Оничко В. І.

Лісова селекція : курс лекції. – Суми : Сумський НАУ, 2016. – 189 с.

7.

Бердін С.І.

Практичне насінництво та сортовий контроль : курс лекцій. – Суми :  Сумський НАУ, 2017-64 с.

8.

Кожушко Н. С.

Державна охорона прав на сорти рослин : курс лекцій. – Суми : СНАУ, 2017. – 28 с.

9.

Кожушко Н. С.

Формування та зберігання насіннєвого матеріалу : курс лекцій. – Суми: СНАУ, 2017. – 34 с.

10.

Оничко В.І.

Сучасні сортові ресурси польових культур : курс лекцій. – Суми : СНАУ, 2017. – 234 с.

11.

Бердін С.І.

Системи насінництва та розсадництва : курс лекцій. – Суми: СНАУ, 2018-84 с.

12.

Оничко Т.О.

Овочівництво закритого ґрунту : курс лекцій. – Суми : СНАУ, 2018. – 56 с. 

13.

Оничко В. І.,

Бердін С. І.,

Оничко Т. О.

Технологія виробництва сільськогосподарської продукції – розділ Технологія виробництва продукції рослинництва : Навчальний посібник. Суми :  СНАУ, 2019. 220 с.

14.

Оничко В. І.,

Бердін С. І.

Сучасні сортові ресурси полових культур : Навчальний посібник. – Суми :  СНАУ, 2019. – 230 с.

Довідники

1.

Кожушко Н. С., Сахошко М.М., Оничко В.І.,

Каталог сортів картоплі селекції СНАУ : науково-практичні рекомендації / За ред. В.М. Івченка. – Суми, 2013. – 56 с.

2.

Кожушко Н.С., Сахошко М.М.,

Оничко В.І.

Рекомендації щодо підвищення продуктивності та якості посадкового матеріалу картоплі у несприятливих погодних умовах вирощування :  Науково-практичні рекомендації. –Суми : СНАУ, 2014. - 26 с.

3.

Кожушко Н.С., Оничко В.І., Савченко П.В.

Сучасні державні сортові ресурси картоплі : науково-практичні рекомендації. – Суми : Сумський національний аграрний університет, 2015. - 16 с.

4.

Кожушко Н. С., Коваленко І. М.,

Оничко В. І.,

Кабанець В. М., Сахошко М. М.

Стандартизовані терміни в галузі насінництва : науково-практичні рекомендації. – Суми : СНАУ, 2015.-52 с.

5.

Кожушко Н.С.

Селекція окремих культур та сортознавство "Нові державні сортові ресурси с.-г. культур" : навчальний довідник. – Суми : СНАУ, 2017. – 56 с.

       

 

Наукова робота

Наукова робота кафедри селекції та насінництва пов’язана із становленням і функціонуванням наукової школи "Використання селекційно-насінницьких і технологічних засобів інтенсифікації виробництва для підвищення продуктивності і якості врожаю картоплі". Вихідним періодом щодо її формування є початок роботи у 1982 році в Сумському філіалі Харківського СХІ ім. В.В. Докучаєва (на тепер Сумському національному аграрному університеті) доктора сільськогосподарських наук, професора, Лауреата Державної премії СРСР в галузі науки і техніки (1974), Заслуженого діяча науки і техніки України (1999), Заслуженого професора Сумського НАУ (2002) Миколи Дем'яновича Гончарова (1929-2004).

Під керівництвом М.Д. Гончарова була широко розгорнута науково-дослідна робота по селекції та насінництву картоплі в умовах Північного Сходу України. Для цього в 1986 році був спеціально збудований навчально-науковий лабораторний комплекс. В цьому ж році на базі Сумського СГІ (зараз Сумський НАУ) була організована Науково-виробнича система (НВС) "Меристема", яка стала державним центром Сумської області по виведенню нових сортів картоплі і виробництва їх оздоровленого насіннєвого матеріалу. Цим було вирішено проблему насінництва картоплі в Сумській області. Господарства регіону щорічно отримували 8-10 тисяч тонн елітної картоплі. Багатовекторність діяльності НВС "Меристема" полягала у використанні її як навчальної бази для студентів та полігону для проведення науково-дослідної роботи студентами, магістрами, аспірантами та викладачами.

НВС "Меристема" в 1999 році стала основою для створення Науково- дослідного Інституту проблем картоплярства північно-східного регіону України в складі СНАУ, засновником і першим директором якого також був професор Микола Дем'янович Гончаров. З 1999 року кафедру, а з 2005 року ІПК СНАУ очолила доктор с.-г. наук, професор Кожушко Н.С.

Практичним результатом 36-ти річної науково-дослідної роботи по селекції сортів картоплі є створення понад 20 нових нематодостійких сортів картоплі, адаптованих до умов північно-східного регіону України. Дев'ять  сортів картоплі - Молодіжна (1996), Ластівка (2002), Ювіляр 60-70 (2004), Аграрна і Фермерська (2006); Селянська, Слобожанка, Плюшка (2010); Псельська (2011) - занесено до Державного Реєстру сортів рослин України, в 2017 році отримано патенти на сорти Гончарівська і Смуглянка, 13 сортів визнано перспективними: Альтанка, Аспірантська, Весняна, Гібридна, Дієтична, Добрянка, Дружба, Злагода-2, Молодіжна-2, Світлична, Студенська, Ювілейна -35, Університетська.

За час становлення та розвитку наукової школи "Використання селекційно-насінницьких і технологічних засобів інтенсифікації виробництва для підвищення продуктивності і якості врожаю картоплі" під керівництвом професорів М. Д. Гончарова і Н. С. Кожушко захищено одну дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук та 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

 

П.І.П.

Тема роботи

Керівник

(науковий консультант)

Рік захисту

1.

Кожушко Нелі Семенівна

Селекція картоплі на якість

доктор с.-г. наук, професор

Гончаров М.Д.

1994

2.

Ворошин

Георгій Леонідович

Путиповышенияпродуктивности и качествасеменногоматериалакартофеля

доктор с.-г. наук, професор

Гончаров М.Д.

1992

3.

Кабанець

Віктор Михайлович

Созданиеисходногоматериала для селекцииинтенсивныхсортовкартофеля, не накапливающихнитраты

доктор с.-г. наук, професор

Гончаров М.Д.

1993

4.

Бердін

Сергій Іванович

Сучасні аспекти насінництва картоплі в умовах Північно-східної України

доктор с.-г. наук, професор Кожушко Н.С.

1998

5.

Біляєва Марина Юліанівна

Біолого-морфологічні особливості, формоутворення і продукційний процес картоплі в Північому  Сході України

доктор с.-г. наук, професор

Гончаров М.Д.

1998

6.

Оничко

Віктор Іванович

Створення і оцінка селекційного матеріалу картоплі на придатність до переробки

доктор с.-г. наук, професор

Кожушко Н.С.

2001

7.

Адіб Абу Обайд

Влияниераціональногосеменоводства на урожай и качествокартофеля

доктор с.-г. наук, професор

Гончаров М.Д.

2001

8.

Дубовик

Володимир Іванович

Вплив репродукування оздоровленої еліти на продуктивність насіннєвої картоплі

доктор с.-г. наук, професор

Кожушко Н.С.

2001

9.

Подгаєцький

Анатолій Анатолійович

Фенотиповий прояв основних господарсько-цінних ознак у гібридів картоплі та їх потомства

доктор с.-г. наук, професор

Гончаров М.Д.

2004

10

Сахошко

Микола Миколайович

Біоресурсний потенціал нематодостійких сортів картоплі та елементи їх насінництва

доктор с.-г. наук, професор

Кожушко Н.С.

2015

Крім селекційно-насінницького напрямку досліджень в картоплярстві на кафедрі селекції та насінництва реалізуються й інші напрями наукових досліджень.

Так, Оничко В. І. здійснює наукові дослідження в межах теми «Оптимізація технологічних аспектів сортової агротехніки  вирощування гібридів кукурудзи в північно-східному Лісостепу України» № д.р. 0113U008341. Метою даних досліджень є встановлення особливостей росту і розвитку рослин, продуктивності зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від строків сівби та густоти стояння рослин в умовах північно-східного Лісостепу України, а також визначення біотипів найбільш адаптованих до умов навколишнього середовища. Він також успішно займається проблемою вивчення адаптивності нових сортів основних польових культур в умовах Північно-східного Лісостепу України.

Під його керівництвом виконують дисертаційні дослідження:

-здобувачШтукін М.О. за темою «Оптимізація технологічних аспектів сортової агротехніки вирощування гібридів кукурудзи в північно-східному Лісостепу»;

 - аспірантГавілей Є.В. «Оптимізація технології вирощування кукурудзи на зерно в умовах Лівобережного Лісостепу України»;

- аспірант Ткачова О.І. «Формування продуктивності та якості різних сортів гречки залежно від елементів технології вирощування в північно-східному Лісостепу України».

Доцент Кандиба Н.М. здійснює наукові дослідження в межах теми «Встановлення генетичного контролю ознак та формування генетичної колекції льону посівного» № д.р. 0114U001262.Метою даних досліджень є визначення генетичного контролю, характеру успадкування ознак, встановлення та ідентифікації генів господарських, біологічних, морфологічних ознак льону.

Під її керівництвом виконують наукові дослідження аспіранти:

- аспірант Довженко О.С. за темою: «Селекційна цінність генофонду льону на підвищення насіннєвої продуктивності та якості олії»;

-аспірантЧеньЦяоянь«Вивчення механізму зимостійкості у сортів пшениці озимої»

Доцент Бердін С.І. займається вирішенням проблем насінництва зернових та зернобобових культур, розробкою математичних моделей та впровадженням ІТ-технологій в наукових дослідженнях в агрономії, а також в рослинництві, селекції та землеробстві.

Верещагін І.В. проводить лабораторно-польові дослідження з оцінки цитоморфологічної будови провідних і механічних тканин рослин сортів льону-довгунця та її використання у селекції на стійкість до вилягання.

 Оничко Т.О. проводить дослідження по обґрунтуванню процесів формування врожайності та якості зерна сучасних сортів пшениці озимої при застосуванні різних агротехнічних заходів вирощування, а також дослідження по тестуванню сортів і гібридів овочевих рослин на їх придатність до вирощування в закритому та відкритому ґрунті.

За ініціативи та активної участі співробітників кафедри селекції та насінництва розпочинаючи з 2012 року проводяться щорічно спочатку Всеукраїнська, а з 2014 року Міжнародні науково-практичні конференції «Гончарівські читання», присвячені річниці з дня народження засновника кафедри селекції та насінництва, видатного селекціонера-картопляра, лауреата Державної премії СРСР в галузі науки та технікиГончарова Миколи Дем’яновича.

Метою конференції є вдосконалення і розвиток зв’язків міжнародного співробітництва науковців в сфері агропромислового комплексу. Тематичними напрямами конференцій є: селекція і насінництво сільськогосподарських культур; новітні технології в рослинництві; сучасні тенденції в землеробстві та агрохімії; екологічні проблеми та шляхи їх вирішення; захист рослин: проблеми, тенденції, перспективні напрями.

У цілому за період 2012-2018 рр. викладачами кафедри селекції та насінництва підготовлено 16 навчальних посібників, 199 наукові публікації,з них 68 статті у фахових виданнях, а також 45 навчально-методичні праці.Результати досліджень пройшли апробацію на майже 40 конференціях, більшість із яких є міжнародними.

 Готові до співпраці

з науково-виробничої та методичної діяльності по селекції, насінництву вирощуванню, зберіганню, переробці картоплі; технології вирощуванняовочевих культур у відкритому і закритому ґрунті; розроблення біоадаптивних та екологічно орієнтованих технологій вирощування зернових, круп’яних  культур та кукурудзи  з урахуванням агротехнічних заходів та агробіологічного контролю росту та розвитку рослин.

Поряд з цим надаємо послугив поширенні та впровадженню у виробництво сучасних технологій, новітніх досягнень науки в землеробстві, агрохімії, рослинництві, захисті рослин, елементів точного землеробства, органічного та натурального виробництва сільськогосподарської продукції;  наданні послуг з впровадження комп'ютеризації управлінської діяльності сільськогосподарських підприємств;

Контакти

Адреса: 40021, м.Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160/7

(територія тепличного комплексу).

Електронна пошта:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

 

 

 

Additional information