Кафедра біотехнології та фітофармакології

Кафедра біотехнології та фітофармакології

Завідувач кафедри – д.с.-г.н., професор Подгаєцький Анатолій   Адамович,Почесний професор Полтавської державної аграрної академії

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кафедра біотехнології і фітофармакології створена,  згідно наказу ректора від 31 травня 2007 року за № 817-вк під керівництвом доктора с.-г. наук, професора Подгаєцького Анатолія Адамовича. З його ініціативи на кафедрі було створено метеорологічний майданчик (2010 р.), вегетаційний будиночок (2016 р.), яровизатор (2018 р), значно пожвавились публікації наукової і навчально-методичної літератури, підготовка наукових кадрів та міжнародні наукові зв'язки.

Наказом № 166-к від 10.10.2008р. при кафедрі створена науково-практична лабораторія «Вихідного матеріалу картоплі». Основним завданням кафедри було і є  розширення матеріально-технічної бази для проведення лабораторних і практичних занять.

Нині на кафедрі працюють 7 викладачів,7 аспірантів і докторант, які виконували науково-дослідні Державні тематики: «Створити вихідний матеріал картоплі та використати його в практичній селекції», державний реєстраційний номер 0011U002918; «Теоретичні основи інтенсифікації створення і використання вихідного селекційного матеріалу картоплі із залученням генофонду культури», державний реєстраційний номер  0114U005302; і виконують: «Виродження картоплі, фактори, які обумовлюють процес та способи його запобігання», державний реєстраційний номер 0116U007234; «Генетичний потенціал та селекційна цінність місцевих сортів картоплі та із зони відчуження Чорнобильської АЕС», державний реєстраційний номер 0116U007236; «Теоретичні та практичні основи інтенсифікації створення і використання вихідного селекційного матеріалу картоплі з інтрогресованими  генами», державний реєстраційний номер 0116U007237.

На їх основі  затверджені теми докторських дисертаційних робіт:  «Теоретичні основи та практичні засади інтенсифікації створення і використання вихідного селекційного матеріалу картоплі», Кравченко Н.В., «Генетичний потенціал та селекційна цінність місцевих сортів картоплі та із зони Чорнобильської АЕС», Дубовик В.В., «Виродження картоплі, фактори,які обумовлюють процес, та способи його запобігання», Коваленко В.М., «Реакція видів рослин на використання біотехнологічного методу», Мацкевич В.В.
Продовжено дослідження зі створення вихідного селекційного матеріалу картоплі, використання якого в селекційній практиці дозволило створити 10 сортів картоплі:

Дніпрянка, Подолянка, Палітра, Щедрик, Базис, Світоч, Околиця, Завія, Анатан, Хортиця.

  

Результати досліджень опубліковані у наукових і навчальних посібниках:Правова основа та практичне насінництво зернових, зернобобових і круп’яних культур; Інтегрована система захисту картоплі від хвороб, шкідників  і бур’янів; Українська картопля (3 шт.); науково-практичних методичних рекомендаціях 50 шт.; словнику  – "Бульба".

 

Склад кафедри:

Подгаєцький Анатолій Адамович (завідувач кафедрою, д.с.-г.н, професор.)

Дубовик Володимир Іванович (к.с.-г.н., доцент)

Крючко Людмила Василівна (к.с.-г.н., доцент)

Горбась Сергій Миколайович (к.с.-г.н., доцент)

Коваленко Владислав Миколайович (к.с.-г.н., доцент)

Кравченко Наталія Володимирівна (к.с.-г.н., доцент)

Мацкевич  В. В.  (к.с.-г.н., доцент,докторант)

Собран Іван Васильович (асистент)

Бутенко Євгенія Юріївна  (аспірант)

Гнітецький Максим Олегович (аспірант)

Дегтярева Марина Сергіївна (аспірант)

Шаповал Роман Миколайович (аспірант)

Пархоменко Ігор Іванович (аспірант)

Мухоїд Томас Іванович (аспірант)

Ставицький Андрій Анатолійович (здобувач)

 Матеріально – технічна база

 Наказом № 166-к від 10.10.2008р. при кафедрі створена науково-практична лабораторія «Вихідного матеріалу картоплі».

 

У процесі роботи

 

 

   

На дегустації картоплі зі студентами, аспірантами та викладачами кафедри

 

Науково-дослідна  лабораторія «Вихідного матеріалу картоплі» обладнана необхідним устаткуванням для проведення лабораторно-практичних занять.  Для виконання науково-дослідної роботи кафедра використовує поля навчально-наукового виробничого комплексу (ННВК) Сумського національного аграрного університету, селекційно-тепличний комплекс, а також поля господарств області різних форм власності. 

Основним завданням кафедри на перспективу є розширення матеріально-технічної бази для проведення лабораторних і практичних занять, написання підручників,  методичних посібників для супроводження учбового процесу.

Сповнена новими ідеями у науковій і педагогічній діяльності, кафедра біотехнології та фітофармакології увійшла у нове тисячоліття з надією, що її творчий потенціал буде реалізований у державних і міжнародних програмах.

 

Зарубіжне співробітництво та стажування

 

Університет прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф Німеччина  2018р.

  

 

Академія сільськогосподарських наук міста Дінгсі, провінція Ганьсу, Китай 2017 р.

 Напрями наукової роботи кафедри: 

 • предселекція та селекція картоплі;
 • регуляція продукційного процесу рослин з використанням ФАР;
 • визначення оптимального сортового складу картоплі в Сумській області;
 • теоретичні та практичні основи інтенсифікації створення і використання вихідного матеріалу картоплі на міжвидовій основі;
 • одержання дигаплоїдів картоплі та їх використання при створенні вихідного селекційного матеріалу;  
 • використання фізичного мутагенезу для створення вихідного матеріалу картоплі на основі міжвидової гібридизації;
 • розмноження безвірусного матеріалу сортів картоплі; оптимізація прискореного розмноження сорту Анатан;  
 • дослідження адаптивного потенціалу ранніх сортів та міжвидових гібридів картоплі;
 • вивчення генетичного потенціалу  та селекційна цінність місцевих сортів картоплі та із зони Чорнобильської АЕС.

 

 

 Наше співробітництво

 • договір про співробітництво з Устимівською дослідною станцією рослинництва;
 • договір про співробітництво з Поліською дослідною станцією;
 • договір про співробітництво з РУП "Науково-практичний центр НАН Білорусії з картоплярства та плодоовочівництва";
 • договір про співробітництво з Всеросійським НДІ рослинництва ім. М.І.Вавілова.

Учбово-методична робота

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 • Основи біотехнології у захисті рослин
 • Біотехнологія в рослинництві
 • Цитологія  рослин
 • Хімічний захист рослин з основами токсикології
 • Основи біотехнології рослин
 • Основи наукових досліджень у захисті рослин
 • Методи та організація досліджень в агрономії
 • Агрофармакологія
 • Метеорологія
 • Метеорологія і кліматологія
 • Основи ведення сільського господарства
 • Введення до спеціальності
 • Агрометеорологія
 • Методологія і організація наукових досліджень у СПГ
 • Екологічні біотехнології

Методичні  видання

 2007 - Методичні вказівки до виконання ЛПЗ з дисципліни “Фітофармакологія”

 2008 - Методичні вказівки до виконання ЛПЗ з дисципліни “Фітофармакологія”

 2009 - Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Біотехнологія в рослинництві”

 2009 - Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Фітофармакологія”

 2009 - Методичні вказівки щодо виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни “ Фітофармакологія”

 2010 - Методичні вказівки щодо проведення ЛПЗ з дисципліни “Методи і організація досліджень в агрономії”

 2011 - Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Основи наукових досліджень в агрономії”

 2011 – Методичні вказівки щодо проведення ЛПЗ з дисципліни  “Агрометеорологія”

 2011 - Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Введення до спеціальності”

 2011 – Методичні вказівки щодо проведення ЛПЗ з дисципліни  “Основи біотехнології рослин”

 2011 – Короткий конспект лекцій з дисципліни  “Спеціальна генетика”

 2011 – Короткий конспект лекцій з дисципліни  “Генетика”

 2012 - Методичні вказівки щодо виконання ЛПЗ з дисципліни «Біотехнологія в рослинництві» денної та заочної форми

 2012 - Методичні вказівки щодо виконання ЛПЗ з дисципліни “Методологія і організація наукових досліджень у СПГ”

 2013 - Методичні вказівки щодо виконання с/р з дисципліни «Біотехнологія в рослинництві» денної та заочної форми

 2013 – Методичні вказівки щодо виконання с/р з дисципліни  “Агрометеорологія”

 2014 - Методичні вказівки для ЛПЗ з дисципліни “Введення до спеціальності”

 2015 - Методичні вказівки щодо виконання ПЗ з дисципліни Основи ведення сільського господарства

 2015 - Методичні вказівки для ЛПЗ з дисципліни Метеорологія і кліматологія

 2015 - Методичні вказівки щодо виконання с/р з дисципліни «Біотехнологія в рослинництві» денної та заочної форми

 2015 - Методичні вказівки щодо виконання с/р з дисципліни “Агрофармакологія”

 2015 - Методичні вказівки щодо виконання ЛПЗ з дисципліни “Методи і організація досліджень в агрономії”

 2015 - Методичні вказівки щодо виконання ЛПЗ з дисципліни “Агрофармакологія”

 2017 - Курс лекцій з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит»

 2018 - Курс лекцій з дисципліни «Проектування технологічних процесів в системі захисту рослин»

 2018 - Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних «Проектування технологічних процесів в системі захисту рослин»

 2018- Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт «Проектування технологічних процесів в системі захисту рослин»

 2018 - Курс лекцій з дисципліни «Хімічний захист рослин (фітофармакологія) з основами токсикології»

 2018 - Курс лекцій з дисципліни «Основи біотехнології рослин у захисті рослин»

 2018 - Навчальна програма з навчальної практики з дисципліни «Агрофармакологія»

 2018 - Методичні вказівки щодо виконання лабораторних занять з дисципліни «Екологічні біотехнології» 

 2018 - Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійних робіт «Екологічний менеджмент та аудит»

 2018 - Курс лекцій з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит»

 2018 - Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи та контрольних робіт «Методологія і організація наукових досліджень»

 2018 - Контрольні завдання і тести  «Екологічний менеджмент та аудит»

 2019 Методичні вказівки  щодо виконання практичних та самостійних  робіт з дисципліни   «Агрометеорологія »

 2019 - Конспект лекцій з дисципліни «Метеорологія і кліматологія»

 2019 - Конспект лекцій з дисципліни «Біотехнологія в АПК та біотехметоди в природоохоронних біотехнологіях»

 Дисертаційні роботи, захищені під керівництвом професора Подгаєцького А.А.:

 Чередниченко Л.М., 2000 р.; Чечітко І.П., 2001 р.; Собран В.М., 2005 р.; Писаренко Н.В., 2006 р.; Недільська У.І., 2006 р.; Гордієнко В.В., 2007 р.; Фурдига М.М., 2009 р.; Бондус Р.О., 2009 р.; Купріянова Т.М., 2010 р.; Кравченко Н.В., 2012 р.; Коваленко В.М., 2013 р.; Горбась С.М., 2014 р.; Крючко Л.В., 2015 р.

 Готові до співробітництва

Кафедра готова до співпраці при виведенні нових сортів та гібридів, по удосконаленню нових елементів технології вирощування картоплі. З питань методичного, організаційного, демонстраційного забезпечення навчального процесу з дисциплін, які викладаються на кафедрі; з обміну матеріалом, проведення сумісних досліджень.

 

Additional information