КВАЛІФІКАЦІЙНІ КОМПЛЕКСНІ ЗАВДАННЯ ЗА ОС «БАКАЛАВР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ «САДОВО-ПАРКОВОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА»

ДИСЦИПЛІНА «ДЕНДРОЛОГІЯ»

1. Дендрологія – це розділ ботаніки, у якому вивчають:

2. Екологічні фактори діють на рослини:

3. Життєвий цикл (етап) у деревних рослин, який починається зі створення справжніх листків, – це:

4. Двохвойні сосни створюють такі формації:

5. Види деревних рослин, які є довговічними, – це:

6. Види деревних рослин, які мають тип плоду крилатка, – це:

7. Види, у яких листки складні парноперисті, – це:

8. Система класифікації рослин, яка є найсучаснішою, – це:

9. Кількість видів у складі природної дендрофлори України, які мають життєву форму дерево, така:

10. Інтродуценти, які найбільш перспективні для лісових насаджень, – це:

 

11. До відділу Pinophyta відносять такі види:

 

12. Найбільшу площу у лісах України займають такі хвойні і листяні види:

 

13. Фаза сезонного розвитку деревних рослин яку відносять до генеративних, – це:

 

14. Лісові формації, які створюються на достатньо багатих і зволожених ґрунтах, – це:

 

15. Види в Україні, які мають штучний ареал, – це:

 

16. Деревні види, які мають розлогу форму крони, – це:

 

17. Система класифікації рослин, яка є найсучаснішою, – це:

 

18. Поняття, яке є основним у класифікації рослин, – це:

 

19. Деревні рослини, які мають поздовжньотріщинувату кору, – це:

 

20. Інтродуценти, які найперспективніші для лісомеліоративних насаджень, – це:

   

 ДИСЦИПЛІНА «ЛАНДШАФТНА ТАКСАЦІЯ»

1. Діаметр дерев, визначений за площею їх поперечного перерізу:

2. Діаметр стовбура на висоті 1.3 м:

3. Сукупність дерев, які є основним компонентом лісового насадження:

4. Деревостан, в якому дерева розташовані в одному ярусі:

5. Зміна діаметру по висоті стовбура:

6. Зімкнутість лісового пологу-це:

7. Інструмент для вимірювання діаметру колоди:

8. Верхня частина дерева, що складається з гілок і листя:

9. Лісова таксація – це:

10. Об’єм ростучого дерева берези при висоті 14м, а діаметрі 28 см.

11. Показник продуктивності умов місцезростання:

12. Вузька просіка шириною близько 0.5 м:

13. Круглий лісоматеріал, то:

14. Інструмент для вимірювання діаметра дерев:

15. Основній елемент дерева що, вимірюється у м.:

16. Частини стовбура,  розколені на частини:

17. Інструмент для вимірювання висот дерев:

18. Частина лісосіки, що відмежована в натурі візирами:

19. Ділянка лісу, відведена для рубок головного або проміжного користування:

20. Об’єм ростучого дерева дуба при висоті 22м, і діаметрі 36 см.:

ДИСЦИПЛІНА «ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ ТА ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ»

1. Лісовідновлення - це

2. Лісові культури − це

3. Зимостійкість деревних порід – це:

4. Лісова типологія – це розділ:

5. У типологічної системі лісів Г.Ф. Морозова найнижча таксономічна одиниця:

6. Індекс та назва трофотопу за наведеною характеристикою: “Ділянки займають відносно бідні глинисто-піщані, іноді супіщані ґрунти, що мають на різній глибині суглинисті або глинисті прошарки невеликої товщини. У гірських умовах – щебенисті ґрунти на схилах, а також торф’янисті ґрунти перехідного типу заболочування. Рослинність представлена боровими оліготрофами та мезотрофами: сосна, береза, вільха сіра, ялина, горобина, орляк, буквица лікарська, грушанка та ін.” – це:

7. Індекс та назва трофотопу за наведеною характеристикою: “Відносно родючі місцеоселення. Ґрунти супіщані, іноді з сугликовими прошарками, неглибокі легкі суглинки, ґрунти торф’яні перехідних боліт. Рослинність – оліготрофи, мезотрофи, мегатрофи, причому перші дві групи мають виключний розвиток” – це:

8. Приріст – це:

9. Деревні породи , що затримують більше снігу у кронах – це:

10. Розрахуйте початкову густоту та склад лісових культур для свіжої грабової діброви за наступними вихідними даними:

Порода

Ширина міжрядь, м

Крок садіння, м

Правобережний Лісостеп

Схема змішування

3р.Д.2р.Лп.1р.Г.

Дуб звичайний

3.0

1.5

Липа дрібнолиста

3.0

1.5

Граб звичайний

3.0

1.0

 

11. Під лісорозведенням розуміють:

12. Основні ознаки, що використовуються під час візуального оцінцювання світлолюбності деревних порід:

13. Лісова типологія – це розділ:

14. Вперше класифікація лісових насаджень за умовами місцеоселення була застосована:

15. Класифікація дібров за Г.Ф. Морозовим включає наступні поняття:

16. Індекс та назва трофотопу за наведеною характеристикою: "Ділянки представлені бідними ґрунтами, найчастіше – піщаними, а у гірських умовах – щебенистими з неглибоким профілем. Сюди входять також ґрунти заболочені за верховим типом. Рослинність – оліготрофна: сосна, береза і т. ін." – це:

17. Індекс та назва трофотопу за наведеною характеристикою: “Найбільш родючі місцезростання. Ґрунти – сірі і темно-сірі лісові суглинки, іноді супіщані, що мають неглибоке залягання ґрунтових вод. Рослинність корінних деревостанів – мегатрофи. Мезотрофи зростають у верхньому ярусі. Підлісок та надґрунтовий покрив – із мегатрофів” – це:

18. Гігротоп за стислою його характеристикою: “Даний тип умов місцезростання залежить від глибини залягання ґрунтових вод, яка значно варіює залежно від зони, геоморфологічних та гідрологічних особливостей певного водозбору. У лісової зоні (Полісся ) ґрунти слабо опідзолені, в лісостепової та степової дернові та дерново-підзолисті. Як правило у даних умовах спостерігається оптимальне зволоження ґрунту для сосни та ранньої форми дуба, берези повислої, модрини, ясена звичайного, граба, клена. Надґрунтовий покрив та підлісок представлені мезофільними видами з домішкою ксеромезофітів” – це:

19. Природне поновлення лісу відбувається:

20. Розрахуйте початкову густоту та склад лісових культур для свіжої грабової діброви за наступними вихідними даними:

Порода

Ширина міжрядь, м

Крок садіння, м

Лівобережний Лісостеп

Схема змішування

4р.Д.2р.Лп.1р.Яс.

Дуб звичайний

3.5

1.5

Ясен звичайний

3.5

1.5

Липа дрібнолиста

3.5

1.0

 «ЛІСОЗНАВСТВО»

1. Класифікація Г. Крафта – це розподіл дерев на класи:

2. Природне зрідження лісових насаджень відбувається внаслідок:

3. Деревостани за складом поділяються на:

4. За формою деревостани поділяють на:

5. Бонітет визначається на підставі:

6. Повнота деревостану – це:

7. Підріст – це:

8. Насадження, в якому дерева за висотою розділяють на окремі яруси:

9. Деревні породи, які добре відновлюються кореневими паростками:

10. Роль світла у житті рослини:

11. Поняття "лісовий біогеоценоз" запропонував:

12. До першого класу Крафта відносять:

13. Основні компоненти лісостану:

14. Клас віку – це:

15. Бонітет – це показник:

16. Абсолютна повнота встановлюється як:

17. Деревостан – це:

18. Деревні породи, які найкраще очищаються від сучків у лісі:

19. Деревні породи, які є підліском:

20. Екологічні фактори за П.С. Погребняком поділяють на:

 «ЛУКІВНИЦТВО І ГАЗОНИ»

1. До родини злакових належать:

2. До верхових належать рослини:

3. Розподіл трав за типом облиствленості враховують для майбутнього використання при складанні травосумішок. Так, наприклад, верхові трави можуть використовувати для створення:

4. Переваги травосумішок перед одновидовими посівами трав полягають в :

5. Газони за призначенням класифікують на:

6. Товщина грунту під сіяний газон не може бути менше:

7. Оптимальна температура грунту при сівбі газонних трав:

8. Глибина заробки насіння газонних трав:

9. Перший раз молоду траву скошують по досягненню:

10. Розрахувати норму (на 100 м2) висіву компонентів для створення газону.

11. Лучні кормові рослини за господарсько-біологічними ознаками поділяються на такі групи:

12. За висотою і олистненістю стебел трави поділяються на:

13. Отавність - це:

14. Партерні газони влаштовують:

15. Оптимальна норма висіву газонних трав на 1 м2:

16. Оптимальні строки сівби газонних трав:

17. Партерний газон стрижуть на висоту:

18. Існують такі способи створення газонів:

19. Аерація газону це:

20. Розрахуйте норму (на 100 м2) висіву компонентів для створення газону.

  «ОЗЕЛЕНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ»

1. Характерні риси садово-паркового мистецтва Середньовіччя – це:

2. Мусульманський, райський сад не буває без:

3. Садово-парковий стиль еклектика виник у:

4. Перший національний природний парк був створений в:

5. Для озеленення магістралей, суспільних центрів, площ біля головних входів, центрів композиції використовують дерева в віці:

6. Побілка стовбурів декоративних дерев у парках, скверах, на бульварах та вулицях:

7. На зупинках громадського транспорту, в місцях інтенсивного руху на пристовбурних лунках бажано застосовувати:

8. Бульвари та набережні відносять до насаджень:

9. Система озеленення міста – це:

10. Мінімальний крок посадки для ширококронних дерев у алеї рівний:

11. Дендропарк «Софіївка» створений в стилі:

12. Інвентаризацію зелених насаджень проводять:

13. За функціональними ознаками міські зелені насадження поділяють:

14. До насаджень обмеженого користування відносять:

15. Для запобігання повторного внесення хлору в грунт обпале листя необхідно прибирати:

16. Найбільш стійкими в міських умовах є дерева родів:

17. Спеціалізований парк – це:

18. Напрями, які сформувались в історії садово-паркового мистецтва:

19. Утепленню дерев та чагарників в міському озелененні у випадку групового садіння підлягає:

20. За функціональними ознаками міські зелені насадження поділяють:

  «САДОВО-ПАРКОВЕ БУДІВНИЦТВО»

1. До паркових споруд декоративного призначення відносять:

2. Паркові сходи  поділяють на:

3. До споруд монументального призначення відносять:

4. «Профілювання полотна» садово-паркової доріжки – це:

5. Основні причини, що ведуть до реконструкції насаджень:

6. Поточний ремонт садово-паркового інвентарю полягає: 

7. Кліматичні фактори під час проектування садово-паркових об’єктів насамперед впливають на:

8. Мінімальна ширина паркової стежки для 1-2 пішоходів:

9. Для озеленення суспільних центрів, площ, головних входів, у центрах композицій використовують садивний матеріал:

10. До паркових споруд інженерного характеру відносять:

11. Будівництво спортивних майданчиків на озеленених територіях починається: 

12. Дитячі ігрові пристрої – це садово-паркове обладнання:

13. Пергола – вид малих архітектурних форм:

14. Паркові лави відносять до виду садово-паркового обладнання:

15. Мета влаштування дренажної системи на об’єктах озеленення:

16. Взаємовідносини рослин між собою в конкретному угрупованні враховує такий принцип підбору рослин:

17. У переліку “чудес світу” витвори ландшафтної архітектури – це:

18. За ступенем впливу на емоції людини збуджуючим є колір:

19. Система позакореневого підживлення рослин – це:

20. Швидкоростучі деревні породи мають річний приріст:

 ЛІСОВЕ ГРУНТОЗНАВСТВО

  1. Процес механічного руйнування і зміни хімічного складу ґрунтотворних порід в результаті життєдіяльності живих організмів називається:

2. Морени (моренні відклади) – це:

3. Сукупність часточок твердої фази ґрунту з діаметром понад 0,01 мм називається:

4. Для борів характерні:

  1. До мікроелементів відносяться:

6. У грунті під листяними лісами і трав’яною рослинністю утворюються органічні речовини типу:

7. Процес розкладу органічних решток до вуглекислоти, води та простих солей називається:

8. Явище поглинання і утримування речовин із ґрунтового розчину, а також колоїдно–розчинених часток, парів, газів і живих мікроорганізмів в ґрунтознавстві отримано назву:

9. Механічне вбирання ґрунту — це:

10. Шлях поліпшення кислих ґрунтів?

11. Частина пасивної кислотності, яка проявляється при взаємодії ґрунту з розчинами гідролітично лужних солей (ацетат натрію   рН 8,3), називається:

12. До лужних ґрунтів відносяться:

13. Розміри ґрунтових агрегатів, які належать до мікроструктури:

14. Тип водного режиму зони Полісся України:

15. Пароподібна вода, яку ґрунт поглинає з повітря, називається:

16. Тип температурного режиму ґрунту, при якому середньорічна температура профілю вище 0оС, але ґрунт промерзає не глибше 1 м і на період не більше п’яти місяців, називається:

17. Вкажіть органолептичну ознаку важкого суглинку за мокрого методу визначення за гранулометричним складом:

18. Гумусово-акумулятивний горизонт позначається:

19. Вкажіть  номер профілю дерново-середньо-підзолистого ґрунту:

20. Чим відрізняються лучно-чорноземні ґрунти від типових чорноземів?

21. Відклади, що утворюються внаслідок геологічної роботи річкової води в заплаві річки, називають:

22. Для визначення класу ґрунту за гранулометричним складом згідно з класифікацією Н.А. Качинського треба знати:

23. Піщані ґрунти, переважає оліготрофна рослинність - одно¬ярусні сосняки середніх та низьких класів бонітету з домішкою берези. Це:

24. До макроелементів відносяться:

25. У грунті під хвойною рослинністю утворюються органічні речовини типу:

26. Вміст азоту в гумусі становить:

27. Гумусні речовини світло-жовтого, світло-бурого забарвлення, розчинні у воді й лугах це:

28. Найнижчим вмістом гумусу характеризуються ґрунти:

29. Ґрунтовими колоїдами називають:

30. Фізико-хімічне вбирання ґрунту — це:

31. Перехід ґрунтових колоїдів із стану гелю в стан золю називають:

32. Кислотність ґрунту, яка обумовлена наявністю у ґрунтовому розчині іонів водню називається:

33. Найвищою липкістю будуть характеризуватися ґрунти, які насичені катіонами:

34. Чорноземи утворилися в умовах:

35. Яка форма води в ґрунті найбільш доступна і корисна для живлення рослин?

36. Розшифруйте зміст індексу Іgl

37."Білозірка" – це:

38. Профіль мінерального болотного ґрунту має такий вигляд:

39. Які підтипи чорноземів поширені в зоні Лісостепу?

40. Рекультивація земель – це:

41. З яких елементів складається земна кора?

42. Вивітрювання – це:

43. До лесових ґрунтоутворюючих порід відносяться:

44. Сукупність часточок твердої фази ґрунту з діаметром понад 0,01 мм називається:

45. Глинисто-піщані і супіщані грунти, ростуть наса¬дження з сосною та березою в першому і дубом - у другому ярусі.

46. Сос¬на досягає високих класів бонітету. Це:

47. Органічні речовини типу мор (“грубий гумус”) утворюється під:

48. Найбільше у складі гумусу з хімічної точки зору:

49. Гумусні речовини темно-коричневого або чорного забарвлення, розчинні в слабких лугах це:

50. Під час фізичного вбирання відбувається:

51. Перехід ґрунтових колоїдів із стану золю в стан гелю називають:

52. Кислотність, що виявляється при взаємодії з ґрунтом розчинів нейтральних солей:

53. До кислих ґрунтів відносяться:

54. Фізико-механічні властивості ґрунту це:

55. Випітний тип водного режиму характеризується:

56. Кількість тепла в калоріях, яка необхідна для нагрівання 1 г або 1см3 ґрунту на 1оС, називається:

57. До ґрунтів лісової зони (Полісся) відносяться:

58. Номер пропущеного індексу генетичного горизонту чорнозему карбонатного
    …+Hpk+HPk+Phk+Pk:

59. Для яких ґрунтів характерною морфологічною ознакою є наявність кротовин, ховраховин, суслинковин?

60. Який біохімічний процес, що проходить під впливом різних мікроорганізмів, продукти життєдіяльності яких консервують рослинні рештки, називається:

61. Чим відрізняється вилугований чорнозем від типових?

 

 

Additional information